h2ologoprimair


knw uitgever h2o

Afvalwaterbehandeling en Valorisatie

Themagroep Afvalwaterbehandeling en Valorisatie richt zich op technieken voor de behandeling (zuivering) van afvalwater in brede zin. Naast ontwikkelingen in de technieken zelf, worden ook andere ontwikkelingen gevolgd die effect (kunnen) hebben op de technieken die toegepast kunnen of moeten worden. Hierbij kan gedacht worden aan ontwikkelingen in de Waterketen en op het gebied van energie en duurzaamheid.

De themagroep wil het uitwisselen van informatie bevorderen en discussies op gang brengen op het gebied van het zuiveren van afvalwater. Deze discussies moeten niet alleen tussen technologen onderling gevoerd worden, maar ook met beleidsmakers en bestuurders die betrokken zijn bij toekomstige ontwikkelingen.

Activiteiten

De themagroep streeft er naar om tenminste twee activiteiten per jaar te organiseren. Waar van toepassing wordt de samenwerking gezocht met andere organisatoren, zoals andere themagroepen, STOWA, Wetsus, universiteiten etc. De doelgroep bestaat uit technologen, beleidsmedewerkers en bestuurders van waterschappen en van andere overheden, maar ook medewerkers van adviesbureau's en bedrijven die betrokken zijn bij het zuiveren van afvalwater in brede zin. Ook vergunningverleners en handhavers die actief zijn op het gebied van afvalwaterzuivering vallen onder de doelgroep.

Nieuws, activiteiten en verslagen

Werkgroepleden

  • Sigrid Scherrenberg
  • Paul Versteeg
  • Tim Hendrickx
  • Mirabella Mulder
  • Jacqueline de Danschutter
  • Andreas Giesen
  • Nora Sutton

Waternetwerk maakt gebruik van coockies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als u onze site bezoekt, gaat u akkoord met het gebruik hiervan. Ik snap het