h2ologoprimair


knw uitgever h2o

Stichting IWC

4030796617De Stichting International Water Conferences (IWC) heeft als doel internationale – aan water gerelateerde – congressen in Nederland te organiseren. Zij doet dat in opdracht van Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW). De stichting is in 1990 opgericht door de NVA, een van de voorlopers van KNW.

Doorgaans worden per jaar enkele internationale congressen in Nederland gehouden in samenwerking met verschillende partners. Elke twee jaar organiseert de Stichting IWC in samenwerking met het Netherlands Water Partnership de Amsterdam International Water Week (AIWW), een breed vraaggestuurd congresprogramma over integrale wateroplossingen, robuuste steden en circulaire economie.

www.iwcconferences.com