h2ologoprimair


knw uitgever h2o

Bureau

Het bureau van Koninklijk Nederlands Waternetwerk voert de volgende werkzaamheden uit:

  • ondersteuning bestuur
  • ondersteuning themagroepen
  • organisatie bijeenkomsten
  • communicatie en PR
  • leden- en financiële administratie
  • eindredactie en verzending convocaties symposia en congressen
  • voorlichting en informatieverstrekking aan leden en geïnteresseerden
  • redactie website, social mediakanalen en digitale nieuwsbrief
  • redactiesecretariaat en uitgever H2O
  • secretariaat SKIW

KNW verenigingsBureau