h2ologoprimair


knw uitgever h2o

Waternetwerk


Blog 3: 
‘Getting Ready for the Digital (R)evolution’

Joke Cuperus, directeur drinkwaterbedrijf PWN, bezoekt de Singapore International Water Week 2018. Op H2O blogt ze over haar bevindingen.

Dinsdag 10 juli: Ik ben vroeg opgestaan, want vandaag neem ik deel aan het panelgesprek ‘Getting Ready for the Digital (R)evolution’. Om half negen komen we samen met de panelleden en Ban Ki-moon, de voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties die keynote spreker is. Wat bijzonder dat hij hier is om zijn kijk op waterbeheer en sanitaire voorzieningen te delen.

In zijn speech zegt hij onomwonden dat wereldwijde samenwerking nodig is tussen waterleiders en de private sector om de klimaatverandering te bestrijden en te voldoen aan de Sustainable Development Goals van 2030. Hij doet dan ook met klem een beroep op alle waterleiders: zij zijn volgens hem de sleutel tot het bereiken van duurzaamheid.

Paneldiscussie SIWW dag 3

De toespraak was inspirerend en voor ik het wist, was het tijd voor het panelgesprek met als thema de digitale (r)evolutie. Gespreksleider Cindy Wallis-Lage (President Water Business van Black & Veatch) leidde de paneldiscussie langs de digitale ontwikkelingen. Processen verlopen steeds meer geautomatiseerd, data geven waardevolle inzichten én maken problemen zichtbaar en cybercrime is een reële dreiging.

In het panel zaten, behalve ik, David Henderson (XPV Water Partners Inc.), Seong Han Kim (K-Water), Patrick Decker (Xylem), Peter Herweck (Schneider Electric) en Sue Murphy (Water Corporation of Western Australia). We deelden visies en ervaringen in de huidige ontwikkelingen op het gebied van water, gegevensbeheer en veiligheid en we onderzochten hoe we de vruchten van een digitale toekomst kunnen plukken.

Invloed op processen, medewerkers en techniek
Procesautomatisering (PA) is van invloed op het proces zelf – bij PWN hebben we bijvoorbeeld in het verleden besloten om als eerste stap onze productieprocessen te vereenvoudigen – maar natuurlijk ook op medewerkers. Bij PWN ondergingen we de afgelopen vijf jaar al grote digitale veranderingen, zowel in kantoorautomatisering als in geodata.

Van reactief naar proactief
Als ik naar de toekomst kijk, wil ik dat we goed op de hoogte zijn van technologische ontwikkelingen die mogelijk onze processen kunnen ondersteunen. Zo willen we bij PWN graag voortdurend inzicht hebben in de huidige staat van ons leidingnetwerk. We bereiden ons hierop voor door DMA's (District Metered Areas) te creëren waardoor we een lek kunnen opmerken voordat de klant belt. Dat stelt ons als waterbedrijf in staat om proactief te handelen.

Digitale risico’s op drinkwatervoorziening
In Nederland is sprake van een continue digitale dreiging voor de nationale veiligheid. De drinkwatervoorziening is onderdeel van de top-vitale infrastructuur en heeft dus een directe relatie hiermee. De grootste dreiging betreft sabotage en verstoring door andere landen, vanuit geopolitieke motieven.

Om ons binnen de drinkwatersector hiertegen te beschermen werken we nauw samen met het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van de rijksoverheid. Daarnaast doen de Nederlandse overheid en de vitale sectoren regelmatig gezamenlijke oefeningen op het gebied van cybercrime en cybersecurity. Deze publiek-private samenwerking is vrij uniek in de wereld.

Ambitieuze beveiligingsnormen
Pas geleden heeft de Nederlandse watersector een eigen, ambitieuze norm opgesteld ter beveiliging van de procesautomatisering waarmee de gehele drinkwatervoorziening - van bron tot kraan - wordt aangestuurd. Zo willen we ongewenste toegang tot de procesautomatisering voorkomen. We sluiten hierbij aan bij de internationaal gehanteerde normen.

Na afloop van het panel kreeg ik veel welgemeende complimenten, zowel op onze visie als op onze gedegen aanpak. Ik kon daarna oprecht genieten van de lunch met Cees Loggen van de provincie Noord-Holland en Yasushi Nakamura (President and Representative Director van METAWATER).

Vanmiddag nog een receptie op de Nederlandse ambassade. De avond staat in het teken van het door PWNT georganiseerde netwerkevent in het Nederlandse Paviljoen en het 10-jarige bestaan van Metawater.

Tot morgen!

Lees ook:
'Enthousiasme, zorgvuldigheid en precisie'
‘Bewustzijn wateruitdagingen vergroten'

Waternetwerk maakt gebruik van coockies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als u onze site bezoekt, gaat u akkoord met het gebruik hiervan. Ik snap het