h2ologoprimair


knw uitgever h2o

Waternetwerk

Water en de energietransitie

KNW Najaarscongres 2018 heeft als thema 'Water en de energietransitie'. De energietransitie biedt de watersector grote kansen. De omslag naar energie neutraal werken of zelfs energie leveren is in volle gang - save the date - KNW Najaarscongres 2018 - vrijdag 30 november in Vianen

Water en de energietransitie

energietransitie pblDe consequentie van het Klimaatakkoord in Parijs is dat de uitstoot van broeikasgassen drastisch moet worden verminderd. Dat kan alleen als de energievoorziening op een geheel andere manier wordt ingevuld; een veranderingsproces dat enkele decennia zal beslaan maar op de korte termijn al een voortvarende aanpak vraagt (PBL).

Kansen en uitdagingen voor de watersector

De watersector is intensief betrokken bij de energietransitie. De omslag naar energie neutraal werken of zelfs energie leveren is in volle gang. Denk aan de productie van biogas uit afvalwater en de waterzuiveringen die omgebouwd worden tot energie- en grondstoffen fabrieken. Maar ook nieuwe ontwikkelingen zoals zonneparken, geo-thermie en de productie van (meer) energie uit oppervlaktewater, getijden en water-biomassa.

Energie productie voor eigen gebruik, energiebesparing in de eigen organisatie, energieneutrale gebouwen, maar ook bijdragen aan energie projecten met maatschappelijke partners - de watersector zoekt creatief naar manieren om de uitdagingen van de energietransitie aan te gaan.

Tijdens het KNW najaarscongres op vrijdag 30 november te Vianen gaan we interactief aan de slag met de energietransitie met invalshoeken vanuit beleid, technologische ontwikkelingen en toepassingen in de praktijk. We wisselen ervaringen, de goede en de slechte, uit en dagen elkaar uit om snel stappen te maken.

Programma volgt - noteer alvast de datum!

KNW Najaarscongres 2018 - Water en de energietransitie

  • datum: vrijdag 30 november 2018
  • locatie: Mindcenter, Marconiweg 8 in Vianen

Details en aanmelding
KNW Najaarscongres 2018 - Water en de Energietransitie

NC2018a

Waternetwerk maakt gebruik van coockies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als u onze site bezoekt, gaat u akkoord met het gebruik hiervan. Ik snap het