h2ologoprimair


knw uitgever h2o

Waternetwerk

Webinar over monitoring nutriënten in regionaal oppervlaktewater

In een webinar van Deltares en H2O leggen onderzoekers Joachim Rozemeijer en Bas van der Grift uit hoe innovatieve en slimme meettechnologieën kunnen helpen bij het realiseren van de doelen van de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn water. Hun onderzoek verschijnt deze maand in kennismagazine Water Matters. Belangstellenden kunnen het webinar - 21 juni van 10 tot 11 uur - volgen en zich hier aanmelden. 

deltares h2oDe waterkwaliteit in landbouwgebieden is de afgelopen dertig jaar verbeterd, maar nog onvoldoende om de doelen voor de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water te halen. De overheid pleit voor regionaal maatwerk voor het oplossen van het nutriëntenprobleem. Dit vraagt ook om maatwerk in monitoring. Zonder een duidelijk beeld van de ‘hotspots’ en ‘hot moments’ van nutriëntenverliezen staat een gebiedsgerichte aanpak op losse schroeven. 

In de webinar laten Rozemeijer en Van der Grift zien hoe u, door slim te meten, een gerichte aanpak kunt formuleren.

Op basis van continue metingen hebben ze op verschillende locaties vastgesteld wanneer en via welke routes nutriënten in het oppervlaktewater terecht komen.  Met metingen tot in de haarvaten van Nederlandse en Belgische landbouwgebieden laten we zien hoe groot de ruimtelijke verschillen in nitraatconcentraties zijn. In veel stroomgebieden blijken enkele hotspots de oorzaak van te hoge nutriëntenconcentraties en kunnen de waterkwaliteitsdoelstellingen met een zeer gerichte aanpak worden gehaald.

De ervaringen in Vlaanderen tonen aan dat men met behulp van detailmetingen tot een afbakening van de probleemgebieden kan komen. Binnen deze gebieden is al enkele jaren een intensief bewustwordingsproces van de landbouwers gaande. Niet alleen de resultaten van nitraatmetingen in water maar ook de stikstofoverschotten in het bodemprofiel in het najaar worden gemeten. Dit alles moet de landbouwers meer bewust maken van hun bemestingspraktijken.

Monitoring van nutriënten in regionaal oppervlaktewater
Webinar Deltares en H2O | 21 juni 2018 van 10-11 uur

 

Waternetwerk maakt gebruik van coockies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als u onze site bezoekt, gaat u akkoord met het gebruik hiervan. Ik snap het