h2ologoprimair


knw uitgever h2o

Waternetwerk

Wetskills op 3 continenten

In augustus-september staan drie Wetskills evenementen op de planning, in Mexico, Indonesië en Nederland. Zin om mee te doen? voor studenten en young professionals, deadline voor aanmeldingen is dinsdag 19 juni.

Lees verder

Waternetwerk

Studiereis Donau delta, Roemenië

KNW Studiereis in augustus naar de Donau delta in Roemenië. Dit ecologisch unieke gebied staat op de UNESCO wereld erfgoed lijst. Het gebied staat echter ook onder druk, met problemen van oa. verzilting, overstromingen, drinkwater- en afvalwaterbeheer.  De overheid heeft nu een 'Integrated Danube Delta Strategy' opgesteld, voor een geïntegreerde aanpak met oa EU en Wereldbank financiering.

Lees verder

Waternetwerk

Studiereis Nantes Klimaatverandering

Stadswerk organiseert van 12-14 september een klimaatstudiereis naar Nantes, European Green Capital 2013. Welke maatregelen heeft Nantes genomen tegen hitte, waterschaarste en hevige regen? en wat kunnen wij daarvan leren?

Lees verder

Waterbeheer en het IBP Programma

Wat is de betekenis van het Interbestuurlijk Programma (IBP) voor het waterbeheer? op-weg-naar-huis bijeenkomst op woensdag 20 juni in Utrecht, mmv Hans Oosters, voorzitter Unie van Waterschappen

Lees verder

Waternetwerk

Symposium Ruimtelijke inpassing van dijken

Dijkversterkingsprogramma HWBP is in volle gang. Er moet zo'n 1900 kilometer aan rivierdijken versterkt worden. Hoe zorg je voor goede ruimtelijke inpassing? Voor afstemming tussen de belangen van waterveiligheid, natuur, cultuur en recreatie? Symposium op 5 juni met praktijkvoorbeelden van oa de Wakkere Dijk bij Slot Loevestein.

Lees verder

Waternetwerk maakt gebruik van coockies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als u onze site bezoekt, gaat u akkoord met het gebruik hiervan. Ik snap het