h2ologoprimair


knw uitgever h2o

Waternetwerk

Vrouwen, Water en de Blue deal

De Blue Deal is het akkoord tussen 21 waterschappen en 2 ministeries om samen te werken aan 1 ambitie: 20 miljoen mensen in 40 stroomgebieden wereldwijd helpen aan schoon, voldoende en veilig water. Eén van de aspecten binnen de Blue Deal is ‘gender’. Het KNW Vrouwen Waternetwerk inventariseerde tijdens een netwerkmiddag wat er nodig is om te komen tot meer aandacht voor vrouwen - in de doelgroep, de organisatie en besturen.

Lees verder

Waternetwerk

Webinar over monitoring nutriënten in regionaal oppervlaktewater

In een webinar van Deltares en H2O leggen onderzoekers Joachim Rozemeijer en Bas van der Grift uit hoe innovatieve en slimme meettechnologieën kunnen helpen bij het realiseren van de doelen van de Nitraatrichtlijn en de Kaderrichtlijn water. Hun onderzoek verschijnt deze maand in kennismagazine Water Matters. Belangstellenden kunnen het webinar - 21 juni van 10 tot 11 uur - volgen en zich hier aanmelden. 

Lees verder

Waternetwerk

Praktijkvoorbeelden Ruimtelijke inpassing van dijken

Inspirerend symposium op 5 juni, met praktijkvoorbeelden, lessons learnt en succesfactoren van dijkversterkingsprojecten bij o.a. Marken, Spakenburg en slot Loevestein. De resultaten worden verwerkt tot advies aan de directie HWBP. Lees verder voor verslag, presentaties en foto-impressie.

Lees verder

Waternetwerk maakt gebruik van coockies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als u onze site bezoekt, gaat u akkoord met het gebruik hiervan. Ik snap het