h2ologoprimair


knw uitgever h2o

Waternetwerk

Van bron tot bron 2.0: voor een significante waterbesparing

door Maarten Bruijs

Sinds jaar en dag zijn grond- en oppervlaktewater uit rivieren, meren en plassen de traditionele bronnen voor ons industriewater. Primaire doelstellingen voor gebruik van dit water lopen uiteen van koeling tot productie van demiwater tot stoom. De onttrekking van grote volumes en de lozing van (sterk) vervuild rest- en afvalwater heeft een aanzienlijke impact op de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Lees verder