h2ologoprimair


knw uitgever h2o

Assetmanagement verbindt Nederland – samen leren met LEF

KNW en RWS organiseerden voor infrabeheerders de grote netwerkdag Next Generation Assetmanagement, in het LEF Future center in Utrecht op 22 juni 2017. Diverse presentaties staan al online.

Next Generation Assetmanagement voor infrabeheerders

Netwerkbijeenkomst voor de professionals van weg en water die zich dagelijks bezighouden met tactisch en strategisch assetmanagement.

drones en verkeerAssetmanagement speelt een cruciale rol in de inrichting van ons land. Alleen, wat vandaag niet kon, is morgen achterhaald en wie weet wat overmorgen ons brengt? De wereld om ons heen is voortdurend in beweging. Een integrale benadering is gewenst, maar wat doe je hiermee in je eigen werk als infrabeheerder?

De netwerkdag van 22 juni bood een uitdagend programma van workshops, ateliers en lezingen, en gaf een verfrissende blik op ons mooie vakgebied Assetmanagement.

Download de presentaties

 


 

drones en verkeerhaven rotterdam theemswegtracenieuwe rioleringrioolwerkzaamheden hardenbergmodel transparant nl

terugblik Programma

  9:30     Inloop met koffie en informatiemarkt 
10:00   Welkom door Joris Escher (dagvoorzitter), Jenne van der Velde (RWS) en Monique Bekkenutte (KNW)
10:10   Kennismaking, vorming & ontmoeting in Peer Learning Groups (PLG)
10:45   Toekomstvisies; parallel korte lezingen
- Beheer in de toekomst, Jenne van der Velde, RWS
- Nieuwe mobiliteit, Kai Feldkamp, RWS
- Energietransitie, Jack Doornerik, Stork en Avans Hogeschool - download lezing
- Waarde van de infrastructuur, Wijnand Veeneman, Universitair Hoofddocent TU Delft
11:10   Wat is nu nodig in Assetmanagement? PLG Teamoverleg
11:30   Koffiepauze, en kaarten workshoprondes
11:45   1e Workshop ronde
12:45   Lunch en informatiemarkt
13:45   2e Workshop ronde
14:45   Pauze en PLG teamoverleg
- Uitwerken belangrijkste kennis- en samenwerkingsuitdagingen
15:15   Top-10 uitdagingen; afsluiting en vervolg
16:00   Borrel en uitdagingenmarkt

 

drones en verkeerhaven rotterdam theemswegtracenieuwe rioleringrioolwerkzaamheden hardenbergmodel transparant nl

Workshops

Download: workshop indeling, infostands en plattegrond en korte omschrijving workshops

 • Inzet van drones als hulpmiddel voor het beheersen van het AM, Arie van Kersen (RWS)
 • Assetmanagement voor de gehele buitenruimte, hoe kun je appels met peren vergelijken?, Johan Verlinde en Tony Pipping (gemeente Rotterdam)
 • Assetmanagement en duurzaam GWW en Green Deals 2.0, Alex Roovers (CMS AM)
 • Secure data delen: essentieel voor een veilige en betaalbare toekomst, Manon de Vries, Joni Wolfert, Emma Koster (SIM-CI)
 • Faalkans voor ondergrondse leidingnetwerken, Arnoud Drevijn (Spatial Insight)
 • Bestuurlijke betrokkenheid creëren voor Assetmanagement besluiten, Roland Boer (DON bureau)
 • € 1,6 miljard verdienen door robuust assetmanagement, Frank den Heijer (Deltares)
 • De lange termijn strategie over samenwerken vraagt nu om focus, Marcel van Zutphen (WS Vechtstromen) en Marco Aberkrom (CMS Assetmanagement)
 • Uitdagingen voor infrastructuur-overschrijdend AM, Mark de Bruijne (TU Delft)
 • Blockchain als oplossing voor het delen van gegevens, Louis de Bruijn (IBM)
 • Veranderende verbindingen door de energietransitie, Ed Smulders (InterPro Advies)
 • Innovatie en Assetmanagement: Hoe gaat dat samen?, Aris Wittenborg en Katheleen Poels (RHDHV)
 • Op weg naar een regionale investeringsagenda van gemeenten en waterschap in de afvalwaterketen, Gert Dekker (Ambient)
 • Beter samenwerken door cultuurverschillen te verbinden, Robert van Grunsven (CMS Assetmanagement)
 • Besparen op APM door sturen gebaseerd op realtime data, Freek Veltman (Novotek)
 • 100% voorspelbaar onderhoud! Hoe houden we ook in de toekomst onze assets vitaal? Gilbert Westdorp en Angelien van Boxtel (RWS)
 • iAMPro: Samen leren professioneel (decentraal) beheren, Frank Maurits (gemeente Alphen a/d Rijn) en Marieke van der Bemden (gemeente Zoetermeer)

Assetmanagement verbindt Nederland – samen leren met LEF

Donderdag 22 juni 2017 | 9:30-17:00 uur | LEF Future Center, Griffioenlaan 2 in Utrecht, zie LEF Future Center | Rijkswaterstaat

Organisatie: Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW) i.s.m. Rijkswaterstaat, Water-ontmoet-Water en Wegbeheerders-ontmoeten-Wegbeheerders.

logo

logo lef  logo wow  logo weg wow