h2ologoprimair


knw uitgever h2o

Kerngroep Jong KNW

 

Naam: Jasper van der Woudejasper
Wanneer gestart bij KNW
: 01-03-2016 
Organisatie werkgever: Infram 
Functie: Adviseur
Persoonlijke tekst: Ik werk als adviseur bij Infram, waar ik me met name bezighoud met projecten op de gebieden van water en energietransitie. Hierbij ligt mijn focus veelal op de governance rond waterbeheer en waterveiligheid, zonder daarbij de inhoud uit het oog te verliezen. Bij Jong KNW organiseren we activiteiten om jong professionals kennis te laten maken met de watersector, en hier een netwerk met gelijkgestemde collega’s op te bouwen. Een mooie en goede zaak om aan bij te mogen dragen. We werken ten slotte de komende decennia allemaal aan het duurzaam en veilig beheren van water en infrastructuur in binnen- en buitenland!

 

Naam: Esther Dieker Esther Dieker
Wanneer gestart bij KNW
: 01-09-2014
Organisatie werkgever: Waterschap Noorderzijlvest
Functie: Omgevingsmanager
Persoonlijke tekst: Ik werk bij waterschap Noorderzijlvest in Groningen op de afdeling waterveiligheid & watersysteem. Daar hou ik me als omgevingsmanager bezig met dijkverbeteringsprojecten. Op dit moment werk ik vooral aan de projectoverstijgende verkenning Waddenzeedijken, waarin we onderzoek doen naar twaalf innovatieve dijkconcepten langs dijkring 6. Ik hou ervan om een uitdaging aan te gaan en vind het leuk om mensen te verbinden. Daarnaast vind ik het belangrijk om mensen bewust te maken van het belang van water. Daarom ben ik actief binnen Jong KNW en zit ik in het bestuur van Waternetwerk als vertegenwoordiger van de young professionals in de watersector.

 

Naam: Katja Buijskatjabuijs
Wanneer gestart bij KNW: 01-09-2016
Organisatie werkgever: TTE Consultants
Functie: Projectmedewerker
Persoonlijke tekst: Ik werk als projectmedewerker bij TTE Consultants, een bodemadviesbureau in Deventer. Wij houden ons voornamelijk bezig met advies op het gebied van verontreinigingen, saneringen en ondersteuning van integrale projecten. Als projectmedewerker ondersteun ik binnen projecten waar ik kan en ondertussen ontwikkel ik mij tot adviseur en projectleider. Ik ben erg geïnteresseerd in het samenspel tussen verschillende dingen en probeer binnen mijn werk als bodemadviseur het water niet uit het oog te verliezen. Door mij te verbinden aan jong-KNW kan ik zo dit samenspel en de verschillen bestuderen en er actief mee bezig zijn.

 

Naam: Louise KlingenLouise Klingen
Wanneer gestart bij KNW: 01-01-2015
Studie: Watermanagement TU Delft
Persoonlijke tekst: Aan de TU Delft doe ik de master Watermanagement bij de faculteit Civiele Techniek. Hiervoor heb ik de hbo-opleiding Land- en Watermanagement gedaan. Op dit moment ben ik bezig met mijn afstudeeronderzoek over de ontwikkeling van een Landelijk overstromingsmodel. Een model wat snel uit kan rekenen hoe laat het water ons huis bereikt wanneer door een heftige stormvloed op zee veel dijken breken. Ik vind Jong KNW een leuke manier om al tijdens de studie actief te zijn in het werkveld. Het geeft de ruimte om te sector over de gehele breedte te leren kennen alvorens ik begin met werken. Ook neem ik met heel veel plezier medestudenten hierin mee.

 

Naam: Vincent de HeusVincent
Wanneer gestart bij KNW: 01-05-2017
Studie: Civil Engineering and Management aan de Universiteit Twente
Persoonlijke tekst: In september 2016 ben ik gestart met de master Civil Engineering and Management aan de Universiteit Twente. Na mijn bachelor Civiele Techniek wilde ik mij graag verdiepen in de wereld van het water. Daarom volg ik de track River and Coastal Engineering waarin ik zoveel mogelijk kennis probeer te verzamelen over water gerelateerde vraagstukken. In september 2018 hoop ik met mijn afstuderen te beginnen. Jong KNW is voor mij een kans om een kijkje te nemen in de Water sector. Welke opdrachten liggen er klaar? Wat voor mensen werken er? Met het organiseren van enkele activiteiten probeer ik zelf ook mijn steentje bij te dragen.

 

Naam: Marloes van der KampMarloes van der Kamp
Wanneer gestart bij KNW: 01-06-2015
Organisatie werkgever: Witteveen + Bos
Functie: Adviseur aquatische ecologie en waterkwaliteit
Persoonlijke tekst: Marloes werkt als adviseur aquatische ecologie en waterkwaliteit bij Witteveen +Bos. Hier houdt ze zich bezig met ecologische vraagstukken in de context van het waterbeheer. Ze is gespecialiseerd in (water) systeemanalyses en de concrete doorvertaling naar maatregelen, waarbij ze zowel oog heeft voor de inhoud als het proces. In haar vrije tijd is Marloes graag buiten en deelt ze deze passie met anderen. Haar activiteiten bij Jong KNW sluiten aan bij deze passie.

 

Naam: Mandy van KouwenMandy
Werkzaam bij
: waterschap Aa en Maas/ Nationaal Watertraineeship.
Persoonlijke tekst: Mandy werkt als beleidsmedewerker klimaatadaptatie bij waterschap Aa en Maas. Hier houdt zij zich bezig met het klimaat dat warmer, natter en droger wordt. Haar werkzaamheden bestaan uit bewustwording bij andere partijen dat het klimaat verandert en vervolgens samen aan de slag gaan om te kijken hoe je de gevolgen van piekbuien, periodes van droogte en hitte beter kan opvangen. Mandy volgt daarnaast het Nationaal Watertraineeship, een tweejarig programma waarin je vier dagen werkt bij verschillende organisaties en de vijfde dag training krijgt of werkt in projecten met andere trainees. Ze weet als geen ander hoe leuk het is om te werken als young professional in de watersector en wil daarom ook graag bijdragen aan de uitwisseling tussen deze professionals. Mandy gaat graag buiten op pad en organiseert geregeld excursies en workshops voor al die jonge waterratten:). Dus, ga jij de volgende keer ook mee op pad?

 

Naam: Robert-Jan RuifrokRobert Jan

Persoonlijke tekst: Robert-Jan werkt als adviseur bij de afdeling Uitvoerbaar Beleid en Internationaal van Rijkswaterstaat, van het landelijke dienstonderdeel Water, Verkeer en Leefomgeving. Een afdeling die zich in Haagse, Brusselse en Internationale context bezig houdt. Zijn professionele interesses liggen op het snijvlak grensoverschrijdende samenwerking, ruimtelijke ordening en waterconflict analyse.
Daarvoor was hij al geruime tijd internationaal actief. Nadat hij in zijn jeugd in Engeland woonde, is hij eerst de studie Landschapsinrichting in Velp gaan volgen met een afstudeeronderzoek gericht op sociaal-ruimtelijke analyses in Louvain-la- Neuve, Wallonië. Daarna is hij de studie Sociale Geografie gaan volgen met als specialisatie conflictstudies en een afstudeeronderzoek gericht op grensoverschrijdende samenwerking in conflictsituaties op de Nederlandse Ambassade in Zuid- Korea. Deze studies, in combinatie met waterinhoudelijke vakken, waren een goede rede om na de studies het traineeship van Rijkswaterstaat te volgen. Juist de brede samenwerking in de Nederlandse watersector en daarbuiten vind hij bijzonder belangrijk, en Jong KNW past hier uitstekend bij.

 

Naam: Ilja AmericaIlja
Wanneer gestart bij KNW: 01-06-2017
Studie: Earth and Environment, Wageningen University
Persoonlijke tekst: Aan de Wageningen University volg ik de master Earth and Environment met de specialisatie ‘Hydrology and Water Resources’. Door de brede basis die ik heb opgedaan in mijn bacheloropleiding ‘Bodem, Water, Atmosfeer’ ben ik breed geïnteresseerd en ik wil ik graag weten hoe alles met elkaar in verband staat. Ik help graag mee, met het organiseren van evenementen die een goed doel dragen! Ik wil de waterproblematiek in de wereld bespreekbaar maken, zodat iedereen weet wat er gaande is en wat de mogelijke oplossingen kunnen zijn. Bij Jong KNW vind ik deze mogelijkheden en kan ik mijn steentje bijdragen aan een betere toekomst van morgen.

Waternetwerk maakt gebruik van coockies om de gebruikerservaring te verbeteren. Als u onze site bezoekt, gaat u akkoord met het gebruik hiervan. Ik snap het