secundair logo knw 1

Bio-GAK is een nieuwe methode om microverontreinigingen en fosfaat uit rioolwater te halen. De pilot is geïnitieerd door Brightwork en wordt, in nauwe samenwerking met Waterschap Vechtstromen, NieuWater en RWB Water, getest op de rwzi in Emmen. “Het verwijderen van microverontreinigingen én fosfaat is interessant voor waterschappen”, zegt Hans Wouters, ceo van bedrijf.

Biocompact levert producten om overmatig watergebruik in de sanitaire ruimte te voorkomen. Momenteel wordt in Nederland 20 procent van ons drinkwater gebruikt voor toiletspoelbeurten. Roderick Standaart, eigenaar van biocompact, wil daar verandering in brengen. “Is het de vraag of we te weinig water hebben of juist te veel verbruiken. Wij geloven vooral in het laatste.”

Om de belangen van de koelwaterindustrie te borgen, werd in 2018 de Expertgroep Koelwater in het leven geroepen. Directe aanleiding was de te verwachten herziening van de Europese regelgeving. Volgens Antoine van Hoorn, voorzitter van deze expertgroep, was dit hard nodig om een tegengeluid te laten horen. “Er staat veel te gebeuren op het gebied van wet- & regelgeving, zowel op nationaal als op Europees niveau.”

h2ologoprimair    PARTNER CONTENT

De content op deze pagina is gemaakt door partners van H2O Media. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van H2O.

Wilt u hier uw content presenteren? Bel naar 070 3234 070 of mail naar h2o@mooijmanmarketing.nl.