De praktijk en de techniek van water zuiveren veranderen en dus moeten de leveranciers van installaties ook anders te werk gaan. Zo ook ADS Groep, van oudsher producent van installaties voor waterzuivering. "Wij gaan steeds meer modulair bouwen", zegt Christian Beuzel. Hij is commercieel manager van het bedrijfsonderdeel Toelevering Water van ADS Groep.

In Californië, het Midden-Oosten en bijvoorbeeld ook Spanje is de drinkwatervoorziening goeddeels gebaseerd op het ontzilten van zout water. Meestal wordt hiervoor gebruik gemaakt van omgekeerde osmose of multi-stage flash destillatie. Op de Afsluitdijk loopt een test met ontzouting op basis van ElectroDialyse.

Rioolwaterzuiveringsinstallatie Wervershoof van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier krijgt een demonstratie-installatie voor het met ozon verwijderen van medicijnresten uit afvalwater. Zowel conventionele technieken als een innovatieve methode worden uitgetest. 

In de Noord-Brabantse gemeente Boekel wordt een ecodorp van dertig woningen gebouwd dat een zo klein mogelijk beslag legt op grondstoffen en energiebronnen. Mijn Waterfabriek levert de regenwatertanks.

Sensileau Sensor Platform publiceert sinds kort podcasts over sensortechnologie en -producten. Op 8 januari ging een podcast online over monitoring van lood in distributiesystemen voor drinkwater.

Lamb Weston/Meijer produceert diepgevroren aardappelproducten en gedroogde aardappelvlokken. Hiervoor is veel water nodig, onder andere in de fabriek in Bergen op Zoom. Om kosten te besparen en duurzamer te gaan produceren wil het bedrijf het gebruik van drinkwater en chemicaliën voor de elf koeltorens tot nul reduceren. Hiervoor worden installaties van Pathema gebruikt.

h2ologoprimair    PARTNER CONTENT

De content op deze pagina is gemaakt door partners van H2O Media. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van H2O.

Wilt u hier uw content presenteren? Bel naar 070 3234 070 of mail naar h2o@mooijmanmarketing.nl.