secundair logo knw 1

Sensileau Sensor Platform publiceert sinds kort podcasts over sensortechnologie en -producten. Op 8 januari ging een podcast online over monitoring van lood in distributiesystemen voor drinkwater.


Deze content is een productie van Water Alliance

Corina Carpentier 2Corina Carpentier


De aanleiding om deze podcast te maken was het probleem van verhoogde loodconcentraties in drinkwater in de Verenigde Staten. Onverwacht bleek dit probleem ook in Nederland te spelen. "Dat heeft natuurlijk geleid tot extra aandacht voor onze eerste podcast", zegt Corina Carpentier, oprichter van Sensileau.

Er zijn verschillende redenen om over te gaan tot de publicatie van podcasts, legt Carpentier uit. "In de eerste plaats vind ik het zelf een prettige manier om kennis tot me te nemen. Maar dat zegt natuurlijk weinig over anderen. Toen we bij klanten gingen vragen op welke manier ze hun kennis bijhouden, bleek al snel dat mensen in de waterwereld hier weinig tijd voor hebben. Monteurs zitten steeds minder op één locatie en zijn veel onderweg van de ene installatie naar de andere. Hetzelfde geldt voor monsternemers. De tijd om rustig iets te lezen, is er nauwelijks meer."

Hier biedt een podcast uitkomst, want die kun je in de auto of elders beluisteren. "We hebben bewust gekozen voor podcasts, dus alleen audio, die je met een smartphone overal kunt beluisteren." De eerste editie duurt 25 minuten en dat vindt Carpentier aan de lange kant. "We streven naar een lengte van 15 minuten."

Loodmonitoring
In de eerste podcast praat Carpentier met Rick Bacon, ceo van Aqua Metrology Systems. Ze bespreken de noodzaak van loodmonitoring, met specifieke aandacht voor loodpartikels in de waterstroom. Vervolgens hebben ze het over geautomatiseerde monitoring op een zodanige manier dat tijdig actie kan worden ondernomen indien verhoogde loodconcentraties worden aangetroffen. Op deze manier kunnen de risico’s voor volksgezondheid worden gereduceerd.

Deze podcast is in het Engels, hetgeen voor de hand ligt gezien het internationale publiek dat Sensileau bedient. Maar er zijn ook Nederlandse klanten met specifiek Nederlandse vragen. Er zullen dan ook podcasts in beide talen komen.

De volgende twee hebben betrekking op de monitoring van blauwalgen. Een Engelstalige variant gaat vooral over de bestrijding hiervan op de Grote Meren in Canada en de Verenigde Staten. Een Nederlandstalige podcast gaat in op de situatie in ons land.

Het is de bedoeling om jaarlijks vijf of zes podcasts uit te brengen. Die kunnen gaan over sensoren voor alle soorten water. "Het kan bijvoorbeeld zinvol zijn om een podcast te maken over nitraatmonitoring in de landbouw", zegt Carpentier. "We zullen de actualiteit blijven volgen."


Water Alliance is een netwerkorganisatie die samen met onderzoekstinstituut Wetsus, het CEW en CIV Water een innovatieketen voor de watertechnologie vormt op de WaterCampus in Leeuwarden
 

h2ologoprimair    PARTNER CONTENT

De content op deze pagina is gemaakt door partners van H2O Media. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van H2O.

Wilt u hier uw content presenteren? Bel naar 070 3234 070 of mail naar h2o@mooijmanmarketing.nl.