Nieuwe serie compacte radarinstrumenten trotseert aangroei bij de continue niveaumeting  

Deze content is een productie van Vega

UdWo5IWA

In veel niveaumetingen hebben sensoren steeds weer te kampen met aangroei. Bijvoorbeeld bij ultrasoonsensoren wordt daardoor de betrouwbaarheid van het meetsignaal beïnvloed en de dode band vergroot. Bij de radartechnologie ziet dit er heel anders uit. Door een geoptimaliseerde signaalverwerking kunnen radarsensoren storingen onderdrukken die ontstaan door aangroei op het antennesysteem. Radarsensoren zijn bovendien over het algemeen ongevoelig voor verontreinigingen en hoeven niet te worden gereinigd.

Daarom heeft VEGA nu de beproefde VEGAPULS uitgebreid met een compacte serie instrumenten voor niveaumeting. De nieuwe serie radarinstrumenten is gebaseerd op de 80GHz-technologie en vormt prijstechnisch een echt alternatief voor de ultrasoontechnologie. Tegelijkertijd leveren de nieuwe VEGAPULS-sensoren op grond van hun ongevoeligheid voor omgevingsinvloeden zeer betrouwbare en precieze meetwaarden.

Juist in de afvalwaterbranche is bijvoorbeeld de niveaumeting van kalk in silo's, die wordt gebruikt voor het stabiliseren van de pH-waarde, voor de nieuwe serie instrumenten een ideaal werkterrein. De radarsensoren meten onafhankelijk van de stofontwikkeling tijdens het vullen betrouwbaar. Ook afzettingen en aangroei op de tank of op de sensor zelf zijn dankzij de sterke signaalfocussering geen probleem.

Waterzuiveringsinstallaties zijn een andere toepassingslocatie. Zo is er bijvoorbeeld de mechanische voorreiniging, waarbij drijvende vaste stoffen met krooshekken of zeven worden verwijderd. Via de verschilmeting van het waterpeil voor en achter het krooshek wordt de vervuilingsgraad bepaald en de reiniging van het krooshek aangestuurd. Zelfs bij zonnestraling of regen overtuigen de nieuwe radarsensoren door hun nauwkeurigheid.

De nieuwe serie compacte VEGAPULS-instrumenten is in twee versies leverbaar, zowel als compacte uitvoering met plaats voor de kabelaansluiting als met vaste kabelaansluiting (IP68).

h2ologoprimair    PARTNER CONTENT

De content op deze pagina is gemaakt door partners van H2O Media. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van H2O.

Wilt u hier uw content presenteren? Bel naar 070 3234 070 of mail naar h2o@mooijmanmarketing.nl.