secundair logo knw 1

Rioolwaterzuiveringsinstallatie Wervershoof van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier krijgt een demonstratie-installatie voor het met ozon verwijderen van medicijnresten uit afvalwater. Zowel conventionele technieken als een innovatieve methode worden uitgetest. 


Deze content is een productie van Water Alliance


Bert Geraats Eliquo 180 vk Bert GeraatsDe bedoeling is om op redelijk grote schaal ervaring op te doen met de toepassing van ozon, vertelt Bert Geraats, manager technologie van Eliquo Water & Energy. “Dit biedt een goede indicatie voor een full scale installatie in de toekomst. Belangrijke thema’s naast het verwijderingsrendement van medicijnresten zijn bedrijfsvoering, onderhoud, exploitatiekosten, ozonverbruik, bromaatvorming en het effect van gezuiverd water op oppervlaktewater.”

De demo-installatie op rwzi Wervershoof maakt deel uit van het meerjarenprogramma van de waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor de verwijdering van medicijnresten. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en Eliquo bemensen het bouwteam dat het ontwerp maakt voor de installatie en de proevenloods waarin deze komt te staan. In dit gebouw wordt tevens een pilotinstallatie voor hergebruik van water geplaatst. Dat valt onder de verantwoordelijkheid van PWNT (dochter van drinkwaterbedrijf PWN).

Eerste keer
Het waterschap werkt voor de eerste keer op deze manier samen bij waterzuivering, zegt Geraats. “Het bundelen van expertise is een zeer prettige samenwerkingsvorm. We willen met elkaar leren hoe dit het beste kan.”

De afgelopen jaren zijn op rwzi Wervershoof kleinschalige testen met ozon gehouden in het kader van het project Ge(O)zond Water van HHNK en PWN, waarbij het projectteam onderzoekt of de geavanceerde drinkwatertechnieken van PWN kunnen worden ingezet voor de verwijdering van microverontreinigingen uit afvalwater. Geraats: “In de ontwerpgrondslagen van de demo-installatie is daarop voortgeborduurd. Het doel is bepaald door het ministerie: een verwijderingsrendement van ten minste 70 procent ten opzichte van het rwzi-influent voor minstens zeven van de elf gidsstoffen, die als representatief voor alle geneesmiddelen worden beschouwd.”

Twee lijnen
De demonstratie-installatie krijgt twee lijnen die in totaal 700 kubieke meter water per uur kunnen behandelen: een referentielijn en een lijn voor een innovatievere techniek. In de referentielijn staan - in een flexibele opzet - conventionele ozontechnologieën centraal. Er worden twee verschillende methoden voor het inbrengen van ozonhoudend gas getest: diffusors en het venturi-principe.

In de tweede lijn draait het om een Duitse technologie: een combinatie van een voorgeschakelde ultrasone module en een snel draaiende schijf voor het toevoegen van ozon. Een veelbelovende innovatie, vindt Geraats. “De ozondosering is vrij laag en bromaatvorming kan beter in de hand worden gehouden. We doen voor de zekerheid nog eerst enkele tests.”

Het bestuur van HHNK neemt waarschijnlijk na de zomer een beslissing over dit alles. “Bij groen licht kan de realisatiefase beginnen”, zegt Geraats. “Naar verwachting duren de testen minstens tien jaar.”


Water Alliance is een netwerkorganisatie die samen met onderzoekstinstituut Wetsus, het CEW en CIV Water een innovatieketen voor de watertechnologie vormt op de WaterCampus in Leeuwarden

h2ologoprimair    PARTNER CONTENT

De content op deze pagina is gemaakt door partners van H2O Media. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van H2O.

Wilt u hier uw content presenteren? Bel naar 070 3234 070 of mail naar h2o@mooijmanmarketing.nl.