secundair logo knw 1

BlueBiofilter in Rotterdam Zoo

BlueBloqs is een modulair systeem dat stedelijke locaties waterneutraal en klimaatbestendig moet maken. Ontwikkelaar FieldFactors maakt gebruik van natuurlijke zuiveringsprocessen die verontreinigende stoffen uit regenwater verwijderen. “We willen elke regendruppel benutten”, zegt Wilrik Kok, cco van FieldFactors.


Deze content is een productie van Water Alliance


Wilrik Kok 200 Wilrik Kok Om hittestress en wateroverlast tegen te gaan, kiezen stedenbouwkundigen steeds vaker voor slimme circulaire wateroplossingen. Door regenwater vast te houden, in de diepe ondergrond op te slaan en in droge tijden weer beschikbaar te maken, geeft BlueBloqs antwoord op de circulaire watervraag van stedenbouwers. Het BlueBloqs-systeem wordt geleverd als een kant-en-klaar bouwpakket op de projectlocatie.

“BlueBloqs maakt regenwaterhergebruik met zo’n 5.000 m3 per hectare mogelijk”, vertelt Kok. “Allereerst zuivert een biofilter, een combinatie van verticaal stromend zand- en een helofytenfilter, het water. Als dit volgens drempelwaarden schoon genoeg is, maakt het de stap naar de diepe ondergrond middels diepteinfiltratie - het eerste watervoerend pakket op zo’n 25 meter diepte. Hierdoor is er geen ruimte nodig voor opslagsystemen aan maaiveld.”

Het water wordt daar nogmaals gezuiverd van virussen en bacteriën. Volgens Kok is deze combinatie uniek in de stad. “Een helofytenfilter is effectief in het verwijderen van nutriënten, maar matig in het verwijderen van andere stoffen die in regenwater voorkomen. Biofiltratie haalt ook juist die andere stoffen eruit, zoals metalen, opgeloste stoffen en PAKS. Op die manier voldoen we aan het infiltratiebesluit bodembescherming en beschermen we de infiltratievoorziening tegen verstopping. Momenteel zien we een stabiel zuiveringspercentage tussen de 80 en 95 procent van alle stoffen die uit het te infiltreren water worden gehaald.”

Kok spreekt regelmatig beheerders die deze bewering in twijfel trekken. Mede hiervoor tuigde de startup een monitorings- en onderhoudsservice op. “Veel beheerders werken graag op de manier waarop ze het altijd gedaan hebben. Met ons digitale dashboard nemen we gemeenten, waterschappen en waterbedrijven mee in het zuiveringsproces en laten we zien, aan de hand van parameters, dat BlueBloqs werkt."

BlueBloqs is een modulair systeem. Dit geeft flexibiliteit, zegt Kok. “Het maakt niet uit waar het project is. BlueBloqs past altijd in het ontwerp. Zelfs in moeilijk in te passen stedelijke locaties.” In de afgelopen jaren voerde FieldFactors projecten en studies uit in dichtbevolkte steden zoals Rotterdam en Den Haag. “De look-and-feel van de zuivering en installaties is aanpasbaar, zodat landschapsarchitecten vrij kunnen ontwerpen.”

Klimaatadaptief bouwen is niet alleen in Nederland een hot item. Onlangs werd FieldFactors uitgenodigd om tijdens de UN World Water Week BlueBloqs te presenteren. “Zes jaar geleden hadden we nooit gedacht dat we daar ons verhaal konden vertellen. Er is veel aandacht voor en daar zijn we blij mee. Het is ook hartstikke mooi om als jong bedrijf in de traditionele watersector voet aan de grond te krijgen.”

 

BlueBiofilter

 


Water Alliance is een netwerkorganisatie die samen met onderzoekstinstituut Wetsus, het CEW en CIV Water een innovatieketen voor de watertechnologie vormt op de WaterCampus in Leeuwarden

h2ologoprimair    PARTNER CONTENT

De content op deze pagina is gemaakt door partners van H2O Media. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van H2O.

Wilt u hier uw content presenteren? Bel naar 070 3234 070 of mail naar h2o@mooijmanmarketing.nl.