secundair logo knw 1

Hydrothermale carbonisatie demo-installatie in Murchin (Duitsland)

Om waardevolle stoffen uit afvalwater te halen, werkt BLUE-tec uit Renkum samen met het Duitse HTCycle. Samen ontwikkelen ze een hydrothermale carbonisatie (HTC) techniek, die zuiveringsslib op hoge temperatuur behandelt en volledig omzet in herbruikbare materialen, zoals actief kool, fosfaat en ammoniumvloeistof. “De schaalgrootte waarop we nu werken is een gamechanger”, zegt Lex van Dijk, CEO van BLUE-tec.


Deze content is een productie van Water Alliance

DEF Bluetec Lex van Dijk 200 Lex van Dijk


Lex van Dijk werkte eerder samen met Stepan Kusche, technisch directeur van HTCycle, aan de thermische drukhydrolyse, de voorloper van HTC. Bij HTC wordt het slib gescheiden in een vaste en een vloeibare fase. Voor de behandeling van de vloeibare fase worden technieken van BLUE-tec gebruikt, zoals bij de productie van biogas, de terugwinning van ammoniak en fosfaat als struviet en de productie van schoonwater. 

DEF Blue tec Stepan Kusche 200 Stepan KuscheIn de vaste fase komen de technieken van HTCycle aan bod, vertelt Kusche. “Voor het winnen van actief kool, het terugwinnen van metalen en het uitwassen van fosfaat. Dit maakt het een hele nieuwe werkwijze voor de afvoer van rioolslib.” De producten komen tot stand in een krachtige reactor die opwarmt tot 220°C, een veel hogere temperatuur dan bij thermische drukhydrolyse (150°C).

HTCycle begon al in 2009 met de ontwateringstechniek en bouwde in het Duitse Murchin een pilotinstallatie op een oude militaire basis van het Rode Leger. Kusche: “Hier hebben we veel ruimte om onze technieken te ontwikkelen. Omdat we al langer werken met HTC, zijn we verder dan onze concurrentie. Onze grootste reactor heeft een volume van 15 m3.”  

Van Dijk vult aan: “We maken het verschil met de hoeveelheid waardevolle producten die we uit de biomassa halen. Je zou het een complete bio-raffinaderij kunnen noemen; we produceren geen afval meer. Actief kool kan worden hergebruikt. En al het ammoniak en fosfaat wordt teruggewonnen. In veel andere systemen zit het fosfaat nog in het slib.”

Stap voor stap worden processen toegevoegd aan de techniek. “Vorig jaar installeerden we een membraanbioreactor om de CZV terug te winnen als methaan. Daar komt nu een ammoniakmembraanstripper bij. Dat is een membraan-eenheid om de ammoniak als meststof terug te winnen. De laatste stap is een fosfaatterugwinning-eenheid om het fosfaat eruit te halen”, legt Van Dijk uit. 

Naar verwachting zal de eerste full scale installatie in 2022 in Noord-Duitsland operationeel zijn. “Momenteel hebben we contact met verschillende investeerders. Het is de bedoeling om onze fabriek over de hele wereld te installeren. In Europa en in China bijvoorbeeld, waar ze werken met grote hoeveelheden slib. We willen ook zo snel mogelijk naar Nederland, dat zou een logische stap zijn gezien onze samenwerking”, zegt Kusche. 


Water Alliance is een netwerkorganisatie die samen met onderzoekstinstituut Wetsus, het CEW en CIV Water een innovatieketen voor de watertechnologie vormt op de WaterCampus in Leeuwarden

h2ologoprimair    PARTNER CONTENT

De content op deze pagina is gemaakt door partners van H2O Media. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van H2O.

Wilt u hier uw content presenteren? Bel naar 070 3234 070 of mail naar h2o@mooijmanmarketing.nl.