secundair logo knw 1

Bij waterschappen bestaat de trend om minder gebruik te maken van grote, betonnen installaties

De praktijk en de techniek van water zuiveren veranderen en dus moeten de leveranciers van installaties ook anders te werk gaan. Zo ook ADS Groep, van oudsher producent van installaties voor waterzuivering. "Wij gaan steeds meer modulair bouwen", zegt Christian Beuzel. Hij is commercieel manager van het bedrijfsonderdeel Toelevering Water van ADS Groep.


Deze content is een productie van Water Alliance


Christian Beuzel 180 vrij b       Christian BeuzelWaterzuiveringsinstallaties op een modulaire wijze bouwen is in de industrie al jaren een bestaande praktijk, zegt Beuzel. "Maar in de communale sector doen we dit pas een jaar of vijf, toen we modulaire rwzi's hebben gemaakt voor Waterschapsbedrijf Limburg."

Er zijn verschillende reden voor deze aanpak. Waterschappen hechten er steeds meer aan dat hun installaties flexibel zijn. "Het moet mogelijk zijn om installaties bij te plaatsen, die het water verder zuiveren, dan tot nu toe gebruikelijk is. Bijvoorbeeld omdat de lozingseisen strenger worden, of om medicijnresten te kunnen verwijderen. In andere gevallen is er de wens om afvalwater te hergebruiken. Daarvoor is het ook vaak nodig om beter te zuiveren."

Naast nieuwe eisen vormt ook de techniek zelf een reden om rwzi's flexibel op te bouwen en niet meer, zowel figuurlijk als letterlijk, in beton te gieten. Er worden tal van nieuwe zuiveringstechnieken ontwikkeld, waarvan waterschappen de mogelijkheid willen hebben om die toe te passen in bestaande rwzi's. Bij de traditionele bouwwijze, met veelal grote en zware installaties, is dat vaak moeilijk of alleen mogelijk tegen hoge kosten.

De derde reden om modulair te bouwen is dat installaties of onderdelen daarvan vaak verplaatsbaar moeten zijn. "Waterschappen willen de mogelijkheid hebben om installaties in te zetten, waar ze nodig zijn. Neem als voorbeeld de Nereda-techniek, die zich goed leent voor het bouwen van installaties uit modules. Met deze techniek beschik je over een systeem dat verplaatsbaar is. Dat lukt niet met de grote beluchtingstanks, die voordien gebruikt werden."

ADS Groep heeft overigens ook een zakelijke reden om modulaire zuiveringsinstallaties te bouwen. "Tot een aantal jaren geleden was ADS Groep veel meer dan nu een hoofdaannemer voor rwzi's. Dat zijn we nog steeds, maar we worden daarnaast steeds meer onderaannemer en toeleverancier van installaties. Onze productiecapaciteit was vroeger vooral bedoeld voor ons werk als hoofdaannemer. Nu we modulair bouwen, is het makkelijker om kleine installaties of onderdelen hiervan te maken. Dat geeft ons toegang tot kleinere opdrachten, hetgeen voor ons een uitbreiding van de markt is. Een ander aspect is dat we modules in huis kunnen testen. Dat leidt tot lagere risico's en dus tot lagere kosten."


Water Alliance is een netwerkorganisatie die samen met onderzoekstinstituut Wetsus, het CEW en CIV Water een innovatieketen voor de watertechnologie vormt op de WaterCampus in Leeuwarden

h2ologoprimair    PARTNER CONTENT

De content op deze pagina is gemaakt door partners van H2O Media. De inhoud valt buiten de redactionele verantwoordelijkheid van H2O.

Wilt u hier uw content presenteren? Bel naar 070 3234 070 of mail naar h2o@mooijmanmarketing.nl.