0
0
0
s2sdefault

Uit afvalwater kunnen grondstoffen teruggewonnen worden, met toepassingen voor oa bioplastics, papier, bouwstoffen voor asfalt en kunstmest. In het Webinar 'Nieuwe grondstoffen' ism STOWA werden recente ontwikkelingen gedeeld rond oa Kaumera en bioplastics. Terugblik op webinar 6 in de cyclus 'Water in de circulaire economie'.

webinar circulair 6

Water in de circulaire economie

De watersector kan op diverse terreinen een rol spelen in de circulaire economie. Er zijn talloze kansen en al veel mooie voorbeelden. In de webinar-cyclus 'Water in de circulaire economie' bespreken we actuele deelthema's.

WEBINAR 6: Nieuwe grondstoffen

STOWA werkt samen met waterbeheerders en kennispartijen aan de ontwikkeling van toegepaste kennis voor waterbeheerders. In dit webinar brengt STOWA drie inleiders samen om ons te inspireren rond de terugwinning van grondstoffen uit afvalwater.

'Door met een nieuwe bril naar het traditionele waterzuiveringsproces te kijken, zijn de waterschappen tot een nieuw, uniek concept gekomen: de Energie- en Grondstoffenfabriek. Een combinatie van bestaande en nieuwe technieken maakt het mogelijk energie en grondstoffen te winnen uit afvalwater. Van de teruggewonnen grondstoffen kunnen diverse producten worden gemaakt, zoals bioplastics, papier, bouwstoffen voor asfalt en kunstmest.' Aqua Minerals ondersteunt de waterschappen bij het vermarkten van deze nieuwe grondstoffen.

Sprekers, en download presentaties

Video WEBINAR 6: Nieuwe grondstoffen

ACHTERGROND - NIEUWE GRONDSTOFFEN

Grondstoffen voor bioplastics - Vijf waterschappen, Paques en slibverwerker HVC hebben onlangs hun handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst voor de bouw van een demo-installatie die PHA gaat terugwinnen uit zuiveringsslib. PHA is de grondstof voor bioplastics. De installatie is een veelbelovende nieuwe stap op weg naar circulaire waterschappen.

Kaumera - Tijdens de ontwikkeling van Nereda is gebleken dat het korrelslib hoge gehaltes winbare polysaccharides bevat. Deze polysaccharides, Kaumera genoemd, zijn sterk gelvormend en waterdragend en kunnen worden toegepast in onder meer de landbouw en in de textiel- en papierbranche. Met het betrokken consortium worden twee extractie installaties gerealiseerd en wordt volop ingezet op business development.

OVERZICHT, agenda en terugblik
Webinar-cyclus 'Water in de circulaire economie'

INITIATIEFNEMERS


Meer KNW & Watersector events