0
0
0
s2smodern

Op initiatief van KNW Werkgroep Internationaal vond op 4 april 2018 een bijeenkomst plaats over het 'Kingfisher' programma. Binnen Kingfisher werken 11 waterschappen, de Unie van Waterschappen en VNG International samen met Zuid Afrikaanse partners, aan de oprichting van 'Catchment Management Agencies' (CMA) in Zuid Afrika. Aan de bijeenkomst namen ruim 35 experts deel, afkomstig van kennisinstellingen, bedrijfsleven, RVO en waterschappen.

kingfisher programmeKingfisher programma

Rob Uijterlinde (Unie van Waterschappen) lichtte het Kingfisher programma toe. Dit programma is in 2013 tot stand gekomen op verzoek van de Zuid Afrikaanse minister van Water, en is in eerste instantie een gericht op decentrale water governance en de oprichting van waterbeheerorganisaties. De Kingfisher ervaringen zijn ook relevant voor andere vormen van internationale samenwerking, zeker in de opmaat naar een meer programmatische aanpak onder de Blue Deal.

Hydronet

Helga Vuist (Hydrologic) en Rutger Ouwerkerk (waterschap Brabantse Delta) lichtten het project HydroNET toe. HydroNET is een beslissingsondersteunend systeem voor waterbeheerders, dat is ontwikkeld met o.m. het KNMI, SAWS, eLEAF en de IUCMA. Het concept is bekroond met de 'Partners voor Water'-prijs en wordt landelijk uitgerold. Interessant was het proces van co-creatie door waterschappen en CMA.

Socale en politieke indicatoren

Marleen van Rijswick (Universiteit Utrecht) lichtte een projectvoorstel toe dat gericht is op de ontwikkeling van sociale en politieke indicatoren in het waterbeheer. Dit voorstel is uitgewerkt met de Universiteit van Kwazulu Natal, de IUCMA en het waterschap Drents Overijsselse Delta. Marleen ging uitgebreid in op de leerervaringen bij dit (helaas uiteindelijk afgewezen) voorstel.

Stuwmeren

Louwrens op den Beek (Royal IHCE) vertelde over een project gericht op het vergroten van de capaciteit van stuwmeren door baggeren, gecombineerd met hergebruik van het sediment en een stroomgebiedsaanpak. Het projectvoorstel is ingediend bij het Fonds Duurzaam Water; uitsluitsel wordt deze zomer verwacht. Ook aan dit voorstel werken verschillende partijen mee, waaronder lokale overheden, de Water Research Commission in Zuid Afrika en het waterschap Drents Overijsselse Delta.

Kansen voor de Nederlandse watersector

De sprekers gaven aan dat de inzet van de waterschappen onontbeerlijk is gebleken bij het van de grond krijgen van deze initiatieven. Het vraagt van de waterschappen een alerte houding als het gaat om het signaleren van kansen voor de Nederlandse watersector.

Blue Deal

In twee pitches gingen Hans Waals (waterschap Hollandse Delta) en Harry Tolkamp (waterschap Limburg) in op het inpassen van buitenlands werk in de eigen organisatie en het omgaan met internationale cultuurverschillen. In een levendige afsluitende discussie onder leiding van Erik Eggers werd ingegaan op het aspect ‘governance’ in internationale samenwerking, het bestuurlijk draagvlak, en de meerwaarde van de Blue Deal. Geconstateerd werd ook dat inspirerende samenwerkingsvormen zoals hier gepresenteerd meer voor het voetlicht zouden moeten worden gebracht.

KNW Werkgroep Internationaal
De volgende bijeenkomst van KNW Werkgroep Internationaal zal zijn in het najaar en richt zich op WaterworX, het buitenland programma van de Nederlandse drinkwaterbedrijven.