0
0
0
s2sdefault

Klimaatverandering, beheer en onderhoud: Hoe kunnen we goed inspelen op veranderingen in het klimaat? Terugblik op de 10e Themadag van CoP Beheer & Onderhoud; lees verder voor het Manifest en de presentaties.

cop binnenveld

'Klimaat en Beheer & Onderhoud: Voorbereid op de toekomst?'

10e Symposium CoP Beheer & Onderhoud, op donderdag 9 mei 2019 in Veenendaal en de Binnenveldse Hooilanden.

Themadag over oa peilbeheer, waterkwaliteit en ecologie in relatie tot klimaatverandering - en de effecten van de droogte van 2018 - met een excursie naar de Binnenveldse Hooilanden.

Pleidooi voor afstemming tussen Ecologie, Hydrologie en Beheer & Onderhoud

De bevindingen zijn vastgelegd in een Manifest. 'One-size-fits-all gaat hier niet op. Maatwerk is nodig. Het gaat om bergen, sparen en samenwerken.'

Download Manifest
Manifest Klimaat en Beheer & Onderhoud: Voorbereid op de toekomst!

Terugblik programma

Keynotes en presentaties
- CoP Beheer en Onderhoud - Achtergrond en verdringingsreeks - Bart Brugmans (Waterschap Aa en Maas)
- KNMI klimaatscenario's en te verwachten effecten op waterbeheer - Yorrick de Wijs (KNMI)
- Droogte 2018 - rampscenario voor vis - Martijn Schiphouwer (RAVON)
- Calamiteit: tegelijkertijd te nat & te droog in de polder - Erik van der Linden (HH van Rijnland)

- Methaan uitstoot uit ondiepe wateren beperken door beheer- en onderhoud - Tim Pelsma (Waternet)
- Droogte: Spanningsveld tussen maatregelen en risico's - Jos Kruit (Waterschap Aa en Maas)
- Dilemma: Géén, te zout of te voedselrijk water! - Gelske van Beusekom (HH Schieland en de Krimpenerwaard)
- Evaluatie droogte 2018 - Lonneke Schilte (Waterschap de Dommel) en Elbert Schrama (Waterschap Vallei en Veluwe)
- Sterfte van schelpdieren agv hitte & droogte 2018 - Mirjam Collombon (HHSK) mmv Froukje Sikking (Wetterskip Fryslân)
- Effect van droogte op ecologie van de beken - Ralf Verdonschot (WUR)
- Download het programma

Excursie Binnenveldse Hooilanden
Na de presentaties volgde een excursie naar de Binnenveldse Hooilanden. Wat zijn daar de dilemma's bij klimaatveranderingen? mmv
Yvonne Dilling (Waterschap Vallei en Veluwe); zie ook Binnenveldse Hooilanden.

Organisatie
CoP Beheer en Onderhoud in samenwerking met Waterschap Vallei en Veluwe, Platform Watersysteem Onderhoud (PWSO) en KNW Waternetwerk.