Algemene voorwaarden en informatie betreffende het KNW lidmaatschap, abonnement H2O en deelname aan KNW events:

Informatie KNW lidmaatschap en abonnement H2O

De vereniging kent gewone leden, ereleden en begunstigende leden.

Opzegging van het lidmaatschap kan door een schriftelijke kennisgeving per post of e-mail aan het KNW bureau.

Een verenigingsjaar en een lidmaatschap zijn voor 12 maanden en kent een opzegtermijn van 1 maand. Bijvoorbeeld: U bent lid geworden op 1 mei 2019 dus het lidmaatschap loopt tot 1 mei 2020. Als u wilt opzeggen moet u dit aangeven voor 1 april 2020. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot 1 mei 2021.

De hoogte van de jaarlijkse contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

Vakblad H2O wordt toegestuurd aan KNW-leden en anderen met een (los) abonnement.

Download
- algemene voorwaarden lidmaatschap

- algemene voorwaarden abonnement H2O

Informatie deelname aan KNW Events

De kosten voor deelname aan een congres, symposium, workshop of andere verenigingsactiviteit zijn inclusief documentatie, verfrissingen en lunch, tenzij anders aangegeven.

Nadat wij uw aanmelding hebben ontvangen, sturen wij u een factuur. Het deelnamebedrag dient binnen 14 dagen en altijd voor aanvang van het congres betaald te zijn. Voor annuleringsvoorwaarden en wijze van annulering, zie de algemene voorwaarden.

Download
- algemene voorwaarden deelname aan events