0
0
0
s2sdefault

Hoe gaat het nieuwe AquaConnect programma (2021-2026) inzetten op betere beschikbaarheid van zoetwater? Webinar over AquaConnect en de uitdagingen in zuivering en hergebruik van afvalwater en brak grondwater; donderdag 20 mei 2021 van 16:00-17:30 uur.

aquaconnect

AquaConnect - Waterbeschikbaarheid verbindt de watersector

donderdag 20 mei 2021 | 16:00-17:30 uur | online | aanmelden

logo aquaconnectOnderzoeksprogramma AquaConnect richt zich op het hergebruik van afvalwater en brak grondwater, om zo meer water in reserve te hebben tijdens droge periodes in Nederland. In dit webinar presenteren we het AquaConnect programma en spreken we in een panel discussie met AquaConnect-consortia over hun bijdrage binnen het project.  

Om in de toekomst over voldoende zoetwater te beschikken voor alle gebieden in Nederland, zijn aanvullende maatregelen en nieuwe technologieën nodig. Het tijdelijk opslaan van het neerslagoverschot in de ondergrond, gecombineerd met het gebruik van nieuwe waterbronnen, zoals door behandeling ontzout brak grondwater en vergaand gezuiverd rioolwater, stelt Nederland in staat om in de toekomst nog beter aan de zoetwatervraag te kunnen voldoen. Het robuust houden van de oppervlakte- en grondwatersystemen, zowel als schone zoetwaterreserves als barrière tegen verzilting, is een belangrijk element.

Het AquaConnect programma (2021-2026) is onderdeel van NWO-TTW Perspectief, en heeft tot doel verbindingen te leggen in de watersector en daarmee zoetwater beter beschikbaar te maken. Dit komt met veel nieuwe uitdageningen:

  • Hoe verbind je verschillende watersectoren?
  • Welke (nieuwe) technologieën zijn nodig?
  • Wat zijn de juridische en administratieve aspecten?
  • En hoe krijg je nieuwe technologieën en nieuwe waterkringlopen geïmplementeerd?

Sprekers: Huub Rijnaarts (Wageningen Universiteit en Research), Annemarie Kramer (Waterschap Rijn&IJssel), Ruud Bartholomeus (KWR), Ferdinand Kiestra (Waterschap Aa&Maas), Herman Kasper Gilissen (Universiteit Utrecht), Jasper Verberk (Brabant Water) en Tuur van den Eijnde (Nijhuis Industries).

Voorzitter: Arjen van Nieuwenhuizen (Witteveen+Bos, AMS Institute) i.s.m. Nora Sutton (Wageningen Universiteit en Research)

WEBINAR AquaConnect - Waterbeschikbaarheid verbindt de watersector

  • datum: donderdag 20 mei 2021
  • tijd: 16.00-17.30 uur
  • locatie: online
  • aanmelden: via het registratieformulier

Organisatie
KNW Themagroep Circulaire Watertechnologie


ACHTERGROND

Gedurende het hele jaar is de beschikbaarheid van zoet water van vitaal belang voor Nederland - voor de drinkwatervoorziening, landbouw, industrie en natuur. In 2018, 2019 en ook in het voorjaar van 2020 had Nederland echter een urgent zoetwatertekort als gevolg van een lagere neerslaghoeveelheid in de lente en zomer, lagere rivierafvoeren en verzilting van grond- en oppervlaktewater. In de winter is er in Nederland juist vaak een neerslagoverschot. Om hoge waterstanden en wateroverlast te voorkomen wordt dit neerslagoverschot zo snel mogelijk naar zee afgevoerd. Het beschikbare zoete water wordt op die manier niet goed benut.

Het omvangrijke AquaConnect-consortium biedt hiervoor een oplossing: de onderzoekers willen het gebruik van afvalwater en brak grondwater mogelijk maken met nieuwe waterzuiveringstechnologieën. Deze technologieën worden ondersteund met een systematiek om vast te stellen welke waterkwaliteit bij welk gebruik hoort. Daarnaast wordt gewerkt aan een systeem met smart water grids en wateropslag in de ondergrond, om vraag en aanbod beter met elkaar te verbinden.

Zie ook WUR nieuws - AquaConnect onderzoeksprogramma