Colors: Orange Color

0
0
0
s2smodern
mei-dec    Terugblik Webinar-cyclus 'Water in de circulaire economie'
sinds sept   KNW WaterPodcast serie
23-27 nov   Terugblik Webinars Waterkwaliteit
2021
4 mrt Vorm geven aan Transities: Effectiever waterkwaliteitsbeheer
18 mrt Digitaal transformeren, waarom is dat zo lastig?
26 mrt   AIWW Webinar ‘Water Solutions #1 - Clean Water and Ecosystem Restoration’
6 apr CoP B&O: Webinar Beheer & Onderhoud 'met' Biodiversiteit
13 apr   Kennis in de praktijk | PA/PI Beheer en Onderhoud
30 apr   AIWW Webinar 'Water Solutions #2 - Reuse, recycle and recover'
28 mei   AIWW Webinar 'Water Solutions #3 - Risk and resilience'
8 juni   Kennis in de praktijk | Regiekamer
17 juni KNW WaterWebinar | Circulaire slibketen
25 juni   AIWW Webinar 'Water Solutions #4 - Community engagement and inter-sectoral collaboration'
16 sept KNW WaterWebinar | Transitie in de waterketen
12 okt   Kennis in de praktijk | Nieuwe circulaire zuiveringstechnieken
21 okt   KNW WaterWebinar | Toekomstige Watervoorziening
18 nov KNW WaterWebinar | Waterkwaliteit
     

Voor deze events gelden de algemene voorwaarden van KNW

0
0
0
s2smodern

Webinar-serie 'Water in de 21e eeuw - Vorm geven aan transities' start op donderdag 4 maart met het webinar 'Op weg naar een effectiever waterkwaliteitsbeheer'. We kijken naar theorie en praktijk, naar interne en externe transities, naar succesvolle vaardigheden. En wat zijn de ervaringen bij Waterbedrijf Groningen?

0
0
0
s2smodern

WaterWebinar over digitale transformatie, waarin we ervaringen en strategieën belichten vanuit verschillende rollen: directie, programmaleiding en organisatie. Waarom is digitaal transformeren zo lastig? Webinar door KNW Themagroep Water en IT, op donderdag 18 maart 2021 van 16:00-17:30 uur.

0
0
0
s2smodern

De Waterschappen zijn partner in de realisatie van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Wat betekent dat in de praktijk voor het beheer- en onderhoudswerk? Tijdens het CoP Webinar 'Beheer & Onderhoud "met" Biodiversteit' delen we handreikingen en ervaringen, op dinsdag 6 april 2021 van 10:00-12:00 uur.

0
0
0
s2smodern

De AIWW-community organiseert een serie Water Solutions webinars in de aanloop naar de AIWW Summit 2021 in november. Op 26 maart is de start, met Webinar ‘Water Solutions #1 - Clean Water and Ecosystem Restoration’ met oa de case van de 'Drinkable Rivers'.

0
0
0
s2smodern

Webinar-cyclus 'Water in de circulaire economie' door KNW Waternetwerk ism Aqua Minerals, Energie- en Grondstoffenfabriek, KWR, Platform WOW en STOWA. Acht webinars over actuele deelthema's, verspreid over de periode mei tot december 2020. Lees verder voor een terugblik.

0
0
0
s2smodern

KNW WaterPodcast serie door Ide Opdam en Dave van Balkum (Jong KNW) met elke maand een gesprek met iemand uit de waterindustrie over een actueel waterthema.

0
0
0
s2smodern

KNW Themagroep Waterkwaliteit organiseerde een zeer geslaagde serie WOK webinars. Terugblik met presentaties en video's: WOK Webinar Waterkwaliteit & Klimaatverandering (23 nov), Waterkwaliteit & Sloten (24 nov), Waterkwaliteit & Energietransitie - Zon op water (25 nov), Waterkwaliteit & Monitoring (26 nov) en Waterkwaliteit & Grondwater (27 nov) - lees verder.