0
0
0
s2smodern

Interactieve middag over de magnetische werking van internationale partnerschappen als WaterWorX en de Blue deal. Wat zijn de ervaringen met deze partnerschappen, en de mogelijkheden voor andere (markt)partijen om hierbij aan te haken? - donderdag 7 maart in Amersfoort.

zwanen 

Zwaan-kleef-aan: aanhaken bij internationale partnerschappen in de watersector

Drinkwaterbedrijven en waterschappen gaan internationale partnerschappen aan met collega organisaties om elkaar te versterken. Dit gebeurt onder andere in de nieuwe programma’s WaterWorX en Blue Deal.

Tijdens deze interactieve bijeenkomst diepen we uit hoe internationale partnerschappen mogelijkheden scheppen voor andere (markt)partijen, zoals ingenieursbureau's, banken, NGOs en overheden. We willen personen en organisaties interesseren in die mogelijkheden.

We doen dit in een interactieve sessie waarin we dieper ingaan op het WaterWorX programma, met als voorbeeld de WOP (Water Operator Partnership) tussen het drinkwaterbedrijf van Da Nang in Vietnam en VEI (Vitens Evides International).

Tevens willen we in de sessie de bredere beleidscontext schetsen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, en toelichten hoe zij sectorpartijen als drinkwaterbedrijven, waterschappen en NGOs een nadrukkelijke rol en verantwoordelijkheid geeft in de implementatie ervan.

Een belangrijk deel van de meet-up zal gewijd zijn aan de samenwerking met, en persoonlijke leerervaringen van, de Nederlandse en buitenlandse partners in de WOP’s, zoals deze van belang kunnen zijn voor het verdere WaterWorx-programma, maar ook voor de Blue Deal en NGO WASH.

Programma

14:30 uur | Inloop

15:00 uur | Aanvang programma

 • BuZa beleid: Het belang en de samenhang van de programma’s WaterWorx, Blue Deal en NGO WASH
  - door Pim van der Male (Senior Beleidsmedewerker Water van het Ministerie van Buitenlandse Zaken)
 • WaterWorx en de WOP’s: Ervaringen in de samenwerking met waterbedrijf Da Nang in Vietnam. VEI wordt in Nederland ondersteund door 5 waterbedrijven, en is wereldwijd de leidende organisatie in WOPs en penvoerder van het WaterWorX programma.
  - door Marco Schouten (directeur VEI)
 • Zwaan-kleef-aan:
  - Pitches van deelnemers aan het Young Expert Program (YEP), de Blue Deal en NGO WASH.
  - Interactieve sessie, ervaringen delen aan de hand van vragen.

17:00 uur | Afsluiting en borrel

Zwaan-kleef-aan: Internationale partnerschappen in de watersector

 • Datum: donderdag 7 maart 2019
 • Tijd: 15:00-17:00 uur; inloop vanaf 14:30 uur
 • Locatie: Royal HaskoningDHV in Amersfoort (Laan 1914, no. 35)
 • Kosten: gratis
 • Aanmelding: via het Registratieformulier

Organisatie
KNW Themagroep Internationale Samenwerking