Colors: Orange Color

0
0
0
s2sdefault
mei-dec    Terugblik Webinar-cyclus 'Water in de circulaire economie'
sinds sept   KNW WaterPodcast serie
23-27 nov   Terugblik Webinars Waterkwaliteit
2021
4 mrt Terugblik 'Vorm geven aan Transities: Effectiever waterkwaliteitsbeheer'
18 mrt Terugblik 'Digitaal Transformeren, waarom is dat zo lastig?'
26 mrt   AIWW Webinar ‘Water Solutions #1 - Clean Water and Ecosystem Restoration’
6 apr Terugblik CoP Webinar Beheer & Onderhoud 'met' Biodiversiteit
7 apr   Jong KNW Pubquiz: Test jouw waterkennis!
30 apr   AIWW Webinar 'Water Solutions #2 - Reuse, recycle and recover'
18 mei   Vrouwen in de Waterwereld
19 mei   Webinar 'Best Practices in International Anaerobic Treatment Projects #2'
20 mei   AquaConnect: Waterbeschikbaarheid verbindt de watersector
28 mei   AIWW Webinar 'Water Solutions #3 - Risk and resilience'
   
8 juni   Kennis in de praktijk | Regiekamer
17 juni KNW WaterWebinar | Circulaire slibketen
25 juni   AIWW Webinar 'Water Solutions #4 - Community engagement and inter-sectoral collaboration'
10 sept   Webinarreeks Weerextremen | Verzilting: effecten en adaptatie (kust en riviermondingen)
16 sept KNW WaterWebinar | Transitievaardigheden in de waterketen
12 okt   Kennis in de praktijk | Nieuwe circulaire zuiveringstechnieken
21 okt   KNW WaterWebinar | Toekomstige Watervoorziening
18 nov KNW WaterWebinar | Waterkwaliteit
     

Voor deze events gelden de algemene voorwaarden van KNW

0
0
0
s2sdefault

Hoe gaat het nieuwe AquaConnect programma (2021-2026) inzetten op betere beschikbaarheid van zoetwater? Webinar over AquaConnect en de uitdagingen in zuivering en hergebruik van afvalwater en brak grondwater; donderdag 20 mei 2021 van 16:00-17:30 uur.

0
0
0
s2sdefault

Topvrouwen Marike Bonhof (CFO Vitens) en Mariël Middendorp (secretaris-directeur hoogheemraadschap van Rijnland) delen hun ervaringen over vrouwen in de waterwereld. Is er verschil tusen de waterschappen en de advieswereld? Hoe belangrijk is het dat we oog hebben voor het aandeel vrouwen? Online bijeenkomst KNW Vrouwen Waternetwerk, op dinsdag 18 mei 2021.

0
0
0
s2sdefault

De Nederlandse technologie voor anaërobe afvalwaterzuivering wordt inmiddels in veel landen toegepast. In oktober deelden we ervaringen met projecten in o.a. het Midden Oosten en Noord Afrika. Nu richten we onze blik op projecten in West Afrika en Zuid Oost Azië, tijdens een KNW Webinar op woensdagmiddag 19 mei 2021.

0
0
0
s2sdefault

De AIWW-community organiseert een serie Water Solutions webinars in de aanloop naar de AIWW Summit 2021 in november. Webinar #2 over nieuwe ontwikkelingen rond 'Reuse, Recycle and Recover' wordt gehouden op vrijdagmiddag 30 april 2021.

0
0
0
s2sdefault

KNW WaterPodcast serie door Ide Opdam en Dave van Balkum (Jong KNW) met elke maand een gesprek met iemand uit de waterindustrie over een actueel waterthema. Luister nu Podcast #8 over de zeespiegelstijging.

0
0
0
s2sdefault

Webinar-serie 'Water in de 21e eeuw - Vorm geven aan transities' is op 4 maart gestart met het webinar 'Op weg naar een effectiever waterkwaliteitsbeheer'. We keken naar theorie en praktijk, naar interne en externe transities, naar succesvolle vaardigheden. En wat zijn de ervaringen bij Waterbedrijf Groningen?

0
0
0
s2sdefault

WaterWebinar over digitale transformatie, met ervaringen en strategieën vanuit verschillende rollen: directie, programmaleiding en organisatie. Waarom is digitaal transformeren zo lastig? Webinar door KNW Themagroep Water en IT op 18 maart - zie terugblik en presentaties.

0
0
0
s2sdefault

De Waterschappen zijn partner in het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Wat betekent dat in de praktijk voor het beheer- en onderhoudswerk? Terugblik op het CoP Webinar 'Beheer & Onderhoud "met" Biodiversteit' waarin we handreikingen en ervaringen deelden, op dinsdagochtend 6 april 2021.

0
0
0
s2sdefault

Jong KNW organiseerde op 7 april de 1e Water Pubquiz. Wie heeft de meeste waterkennis in huis? Het werd een spannende strijd, en die smaakt naar meer. Lees verder voor de winnaars, en doe over drie maanden mee met de volgende Water Pubquiz!

0
0
0
s2sdefault

De AIWW-community organiseert een serie Water Solutions webinars in de aanloop naar de AIWW Summit 2021 in november. Op 26 maart is de start, met Webinar ‘Water Solutions #1 - Clean Water and Ecosystem Restoration’ met oa de case van de 'Drinkable Rivers'.

0
0
0
s2sdefault

Webinar-cyclus 'Water in de circulaire economie' door KNW Waternetwerk ism Aqua Minerals, Energie- en Grondstoffenfabriek, KWR, Platform WOW en STOWA. Acht webinars over actuele deelthema's, verspreid over de periode mei tot december 2020. Lees verder voor een terugblik.

0
0
0
s2sdefault

KNW Themagroep Waterkwaliteit organiseerde een zeer geslaagde serie WOK webinars. Terugblik met presentaties en video's: WOK Webinar Waterkwaliteit & Klimaatverandering (23 nov), Waterkwaliteit & Sloten (24 nov), Waterkwaliteit & Energietransitie - Zon op water (25 nov), Waterkwaliteit & Monitoring (26 nov) en Waterkwaliteit & Grondwater (27 nov) - lees verder.