Themagroep Waterkwaliteit organiseert activiteiten op het gebied van oppervlaktewater, om kennis en expertise van KNW-leden te vergroten en te verbreden. Centraal thema is de kwaliteit van het oppervlaktewater in perspectief van het hele oppervlaktewatersysteem, dus inclusief waterkwantiteit, -kwaliteit en emissies.

Ook is er aandacht voor emissies naar het grondwater, en voor oppervlaktewater als grondstof voor de drinkwatervoorziening. Invalshoek is wetenschap, wet- en regelgeving en beleidsontwikkeling, maar ook technische vernieuwingen en ‘best practices’ in de uitvoering.

Themagroep Waterkwaliteit is in 2009 ontstaan uit een fusie van PG4 Oppervlaktewater en de contactgroep Emissiebeheer. De werkgroep heeft een brede dekking vanuit de verschillende bij het waterbeheer betrokken organisaties.

Tijdens de Symposia ‘Waterkwaliteit op de Kaart’ stond een breed palet aan waterkwaliteit thema’s op het programma.

Nieuws en verslagen

Leden van Themagroep Waterkwaliteit

 • Peter Schipper, voorzitter
 • Gerlinde Roskam, secretaris
 • Anke Durand
 • Arno van Breemen
 • Arnold Wielinga
 • Corine van den Berg
 • Frank van Gaalen
 • Harm Gerrits
 • Janco van Gelderen
 • Marcel Clewits
 • Marloes van der Kamp
 • Martin de Haan
 • Mattijs Hehenkamp
 • Michiel Bil
 • Thomas ter Laak
 • Ute Menke