secundair logo knw 1

Stel: de wereld haalt de klimaatdoelen niet. En de opwarming van de aarde gaat door ver voorbij 1,5 °C. Wat staat ons dan te wachten? Het kan tot grote maatschappelijke ontwrichting leiden. De kans op het zwartste scenario is misschien klein, maar de impact - als het zich voordoet - groot. Dat maakt het een serieus te nemen risico, zeker voor de watersector.


tekst Hans Oerlemans


Hittegolven, smeltende gletsjers, een stijgende zeespiegel - zo ongeveer kunnen we ons de gevolgen van klimaatverandering nog wel voorstellen. Maar een complete ineenstorting van de maatschappij? Nee, dat is iets voor science fiction. Toch houden steeds meer serieuze wetenschappers zich bezig met het fenomeen societal collapse. Eén van hen is Peter van Thienen, principal scientist Hydroinformatica bij KWR Water Research Institute. Hij spreekt van collapsologie.

“Klimaatmodellen laten weliswaar een grote spreiding zien in hun voorspellingen. Maar de daadwerkelijk opwarming zit tot nu toe telkens aan of voorbij de warme kant van dit spectrum. Alle signalen staan op rood. De laatste jaren is veel onderzoek gedaan naar kantelpunten - tipping points - die het klimaatsysteem blijvend in een andere modus brengen. Denk aan het ontdooien van de permafrost. De gevolgen zijn moeilijk te modelleren, maar zeker ingrijpend. Het laatste IPCC-rapport benoemt deze kantelpunten expliciet als gebeurtenissen met een kleine kans, maar een groot effect ver voorbij de gepresenteerde modelprojecties.”