secundair logo knw 1

Er zijn ruim 5.000 bevers in Nederland. In Limburg werden er vorig jaar circa 100 afgeschoten. Waterschap Rivierenland zag zich onlangs gedwongen voor de eerste keer over te gaan tot afschot. Is de bever, een beschermde diersoort, de nieuwe wolf of valt het mee? Een weging van de gevaren. “We zullen keuzes moeten maken.”


Door Kees Jan van Kesteren


In totaal investeerden de waterschappen in 2021 ruim 2,2 miljoen euro om door bevers veroorzaakte schade te herstellen of preventieve maatregelen te nemen om schade te voorkomen. Bij elkaar opgeteld, besteedden waterschapmedewerkers vorig jaar meer dan 15.000 mensuren aan bevergerelateerde werkzaamheden.

Het afschieten van de twee bevers, die zich hadden ingegraven in de Waaldijk bij Wamel, bracht Mathieu Gremmen ertoe een dringende oproep aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De heemraad van Rivierenland wil dat er een nationale beverstrategie komt. Dit omdat de kwetsbare infrastructuur volgens de heemraad gevaar loopt.