0
0
0
s2smodern

De waterschappen staan voor de opgave om hun belastingstelsel eerlijker, duidelijker en duurzamer te maken. Maar na vier jaar overleg en consultatie is het proces weer terug bij af. Een nieuw stelsel bleek een brug te ver. Waar zit het probleem precies? Een reconstructie.

Tekst Corien Lambregtse

Sinds december is het stil rond de aanpassing van het belastingstelsel van de waterschappen. Het onderwerp is bewust over de waterschapsverkiezingen van maart dit jaar heen getild. Na drie jaren van voorbereiding lukte het de waterschappen niet om tot een eenduidig besluit te komen. Ook de voorgenomen onderzoeken naar de twee meest heikele onderdelen werden ingetrokken: de zogeheten BBP-systematiek voor de uitwerking van het profijtbeginsel en de bijdrage van de categorie natuur aan de kosten van het watersysteembeheer. 

De gedachte is dat de nieuwe waterschapsbesturen met een frisse blik naar het probleem kunnen kijken en zich over de gewenste aanpassingen kunnen uitspreken.