secundair logo knw 1

Minister Mark Harbers heeft een belangrijke opdracht: in de ruimtelijke transities die Nederland ondergaat moeten water en bodem sturend zijn. Maar ook droogte, drinkwatertekort, waterkwaliteit, grondwaterbeheer vragen om actie. “Het is een enorme uitdaging.”

Tekst Bert Westenbrink 

De wereld van water is niet helemaal nieuw voor Mark Harbers. Hij was van 2007 tot 2009 havenwethouder in Rotterdam en dan ben je bezig met wat óp het water gebeurt, vertelt hij in een vergaderruimte op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. “Maar je hebt in de haven ook de Maeslantkering liggen en dat betekent dat je ook te maken hebt met de waterveiligheid voor de stad.”

Als minister heeft hij te maken met veel meer aspecten van het water. Op de World Expo in Dubai in maart ziet hij hoeveel Nederlandse waterbedrijven actief zijn over de hele wereld. “Of het nou waterzuivering, wateronderzoek, waterveiligheid, klimaatadaptatie is, de hele wereld kijkt naar ons. Recent ook op de The European Water Technology Week op de Wetsus Campus in Leeuwarden. Het is een fascinerende wereld.”

Maar snel zit hij als minister ook gebogen over probleemdossiers die illustreren dat de wereld verandert: klimaatverandering, zeespiegelstijging, extreme regenval, langdurige droogte. “We zijn al honderden jaren bezig met water 1.0, namelijk droge voeten houden. Nu moeten we naar water 3.0, want we moeten óók zorgen dat we water vasthouden in tijden van droogte en dat ons water een goede kwaliteit heeft.”