secundair logo knw 1

Aquathermie wordt al zeker dertig jaar toegepast. Toch is deze schone warmtebron altijd een niche gebleven, terwijl de potentie enorm is. Goed voor de helft van de warmtevraag van woningen en gebouwen. Nu we snel van het aardgas af moeten, begint aquathermie aan een inhaalrace.

door Hans Oerlemans en Corien Lambregtse | Illustratie Netwerk Aquathermie - bewerking H2O|Blueice

Nederland telt bijna acht miljoen woningen. Daar hangt in veruit de meeste gevallen nog een aardgasgestookte cv-ketel. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 al 1,5 miljoen bestaande woningen van het aardgas af zijn. De laatste gaskraan gaat uiterlijk in 2050 dicht. In de tussentijd moeten in hoog tempo duurzame warmtesystemen worden ontwikkeld en uitgerold. Eén van de opties is aquathermie, naast geothermie, industriële restwarmte, biogas of elke woning een eigen luchtwarmtepomp.

Nog pas zo’n 10.000 woningen worden nu verwarmd met behulp van aquathermie. Dat zou weleens flink kunnen groeien. De Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++) staat in 2020 voor het eerst open voor projecten waarbij warmte wordt gewonnen uit afval- en oppervlaktewater. In totaal is 5 miljard euro beschikbaar om de onrendabele top van investeringen af te dekken. Ook het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) subsidieert ‘proeftuinen’ met aquathermie (Katwijk, Drimmelen).