Hoeveel zoet water is er op de wereld? Hoe is dat water verdeeld en welke gebieden hebben, of krijgen, te maken met waterschaarste? En als die schaarste toeneemt, welke gevolgen heeft dat dan voor de voedselvoorziening, de volksgezondheid en het milieu? Marc Bierkens, hoogleraar Geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht, weet het of wil het ontdekken. “Waar weinig water is, komt nog minder water.”

Tekst Kees Jan van Kesteren

Bierkens ontving vorig jaar de prestigieuze European Research Council Advanced Grant van 2,5 miljoen euro voor 5 jaar. Hij gaat onderzoeken hoeveel grondwater er nog op aarde is en hoeveel daarvan duurzaam en economisch nog gewonnen kan worden. En onlangs nodigde de National Geographic Society hem, samen met zijn Utrechtse collega-hoogleraar en droogte-expert Nico Wanders, uit om de totale voorraad zoetwater mondiaal onder de loep te nemen. Ze gaan een ‘World Water Map’ maken. Deel van deze wereldwaterkaart is een onderzoek naar ‘hotspots’ waar de meeste waterschaarste te verwachten is. De World Water Map moet een wetenschappelijke basis leggen onder een reeks reportages over waterproblematiek voor een breed publiek.

Deze twee projecten vormen een aardige staalkaart van het onderzoeksveld van Marc Bierkens. De Utrechtse wetenschapper ziet de wereld en het daarop aanwezige water als zijn onderzoeksterrein. Hij analyseert op mondiale schaal de ontwikkeling van de vraag naar water en het aanbod ervan. Daarbij kijkt hij met name naar veranderingen over verschillende periodes en op verschillende locaties.

Aanmelden voor H2O Nieuws
Ontvang twee keer per week het laatste waternieuws in je mailbox!