secundair logo knw 1

Foto Lachlan Unsplash

Steeds meer Vlamingen hebben een eigen opslagtank voor regenwater en spoelen hun toilet ermee door. Wasmachines draaien op hemelwater. Dat betaalt zich uit in een veel lager drinkwatergebruik dan in Nederland. De eerste wettelijke maatregelen dateren al van 2005. Hier praten we nog vooral over de (on)mogelijkheden.

Tekst Hans Oerlemans

Niemand kijkt ervan op als op een bouwplaats in Vlaanderen een trailer arriveert met een enorm betonnen vat dat vervolgens wordt ingegraven. Wie een woning bouwt of grondig verbouwt, is verplicht een opslagvat voor regenwater aan te leggen van minimaal 5.000 liter (een voorwaarde in de bouwvergunning). Meestal gaat het om een betonnen put, maar voor kleine kavels zijn er ook kunststof tanks in de handel en zelfs waterzakken voor in de kruipruimte of kelder.

Het stockeren en recupereren van regenwater dient twee vitale doelen van het waterbeheer die ook in Nederland urgent zijn: drinkwater besparen én het riool ontzien bij hevige buien. Waarom heeft Vlaanderen dit al bijna twintig jaar geleden bij wet geregeld? In Nederland pleitte VEWIN recent in het visiedocument Waterbewust Bouwen voor aanpassing van het Bouwbesluit en het Drinkwaterbesluit om gebruik van regenwater in huishoudens mogelijk te maken.