secundair logo knw 1

Vivianiet kristal in slib gemaakt met een elektronenmicroscoop | Foto Wetsus

ViviMag is een magnetisch scheidingsproces om het ijzerfosfaatmineraal vivianiet terug te winnen in rioolwaterzuiveringsinstallaties. De door onderzoeksinstituut Wetsus en de TU Delft ontwikkelde techniek won in september de Silver Award van de prestigieuze International Water Association. “Op wereldschaal is dit een belangrijke uitvinding”, zegt Leon Korving, scientific projectmanager bij Wetsus.


Tekst Rens Nijholt


Sinds jaar en dag proberen waterschappen zo veel mogelijk fosfaat uit afvalwater te halen. Niet alleen om de oppervlaktewaterwaterkwaliteit te verbeteren, maar ook steeds meer om de schaarse grondstof her te gebruiken. In 2014 bestempelde de Europese Unie fosfaat als kritische grondstof. Dit gebeurt als grondstoffen van cruciaal economisch belang zijn, maar niet op betrouwbare wijze binnen de EU te winnen zijn en dus grotendeels moeten worden ingevoerd. Europa is voor ongeveer 85 procent van het fosfaat afhankelijk van import, waaronder uit geopolitiek gevoelige landen als Rusland, Syrië en Marokko. Alleen in Finland wordt nog fosfaat gewonnen - ongeveer 15 procent van de Europese behoefte.