secundair logo knw 1

Technisch een van de meest complexe dijkprojecten van heel Nederland, zeggen ze in Zwolle. En duur ook: 301 miljoen euro voor 7,5 kilometer dijk. In mei werd de eerste damwand geplaatst. We zijn een half jaar verder, hoe gaat het met de versterking van de Zwolse Stadsdijken?


door Bert Westenbrink | Foto’s Stefan Verkerk


De versterking van de stadsdijken in Zwolle is een ingewikkeld project. Langs de dijken liggen vele belangen. Bedrijven, bewoners, natuur, ze vragen uiteenlopende aandacht van het Dijkteam Zwolle, waarin het Waterschap Drents Overijsselse Delta samenwerkt met aannemerscombinatie Dijkzone Alliantie Zwolle (Dura Vermeer en Ploegam) op basis van een zogeheten twee-fasen-contract. Dat betekent dat opdrachtgever en uitvoerders in de fase van planontwikkeling al intensief samenwerkten. Dat kreeg een vervolg in de uitvoering, die 22 mei van dit jaar van start ging toen de eerste damwandplank in de grond werd getrild bij de Scania Haven.