secundair logo knw 1

De circa 800 vergunningen voor industriële lozingen die Rijkswaterstaat in beheer heeft, worden volgens een nieuwe aanpak cyclisch beoordeeld. Dat is mede het gevolg van het ZZS-beleid dat gericht is op het voorkomen of beperken van zeer zorgwekkende stoffen in de leefomgeving. RWS heeft 13 fte aan extra mensen in dienst genomen om de controle vorm te geven, aangevuld met een projectmatige aanpak met inzet van adviesbureaus.

door Bert Westenbrink

In een pilot werden de eerste 66 vergunningen doorgelicht door de adviesbureaus Witteveen+Bos en Royal HaskoningDHV. Na de pilot gingen genoemde bureaus aangevuld met adviesbureau Tauw aan de slag om nog eens 120 van de meest prioritaire vergunningen onder de loep te nemen. Afgelopen maart lichtten de bureaus tijdens een seminar op Aqua Nederland de screening van deze vergunningen toe. Hun oordeel was stevig: de beoordeling was een ‘enorme’ maar ook een ‘zeer noodzakelijke’ klus. De bevindingen versterkten het idee dat er een inhaalslag en structurele borging nodig zijn om de industriële lozingsvergunningen up-to-date te krijgen en te houden, ondanks dat, aldus RWS, er geen lozingen zijn aangetroffen die direct ingrijpen noodzakelijk maakte.