secundair logo knw 1

Foto Unsplash Bao Menglong

Hoe krijg je mensen zo ver dat ze wel hun regenpijp afkoppelen maar geen brood aan eenden voeren? In 2019 is op initiatief van de STOWA een Community of Practice Bewustzijn Waterkwaliteit van start gegaan. Volgens organisator Anjo Travaille kun je duurzaam gedrag uitlokken mits je de juiste prikkels geeft.

door Eric Burgers

DEF Anjo TravailleAnjo TravailleTravaille studeerde Milieukunde en werkte vervolgens voor verschillende adviesbureaus. Als manager vroeg hij zich af waarom mensen er wel of niet in slagen projecten tot een goed einde te brengen. “Als ik de vraag stelde aan mijn slimme collega’s kreeg ik vage antwoorden. Kennelijk zijn de redenen niet zo eenvoudig te benoemen, laat staan over te dragen.”

Zijn fascinatie voor het gedrag van mensen in relatie tot de fysieke leefomgeving bracht hem tot een studie cognitieve psychologie. In 2010 startte hij een eigen advies- en trainingspraktijk. “Ik adviseer over effectief beleid voor en een effectieve inrichting van de leefomgeving. Er is voldoende onderzoek gedaan naar de werking van de hersenen om te weten welke mechanismen bepalend zijn voor gedrag. Daaruit kun je herleiden in hoeverre je mensen kunt aansporen iets op een andere manier te doen. Hoewel duurzaam gedrag an sich geen prioriteit heeft in het brein, is het wel degelijk mogelijk prikkels te geven die bepaald gedrag uitlokken.”