0
0
0
s2sdefault

Nieuw: Winnovatie. Op het online platform delen waterschappen innovaties. Zo leren ze van elkaar en is interactie mogelijk. “Ontzettend waardevol, want waterschappen staan voor dezelfde grote uitdagingen.”

door Loes Elshof | Foto Kvalifik Unsplash

“Samenwerking tussen waterorganisaties en co-creatie is nog niet altijd vanzelfsprekend, maar levert veel op,” zegt Dorien ter Veld, community-manager van het online platform Winnovatie. Met dit nieuwe platform hebben waterorganisaties één centrale plek om kennis te delen én samen antwoorden te zoeken op overkoepelende vraagstukken.

De drie waterschappen Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta namen in 2019 het initiatief voor Winnovatie, een besloten online platform voor kennisdeling en samenwerking. Na een half jaar werd het platform geadopteerd en uitgebouwd door het Waterschapshuis, een overkoepelende organisatie van waterschappen voor ICT-projecten en digitale transformatie. Intussen heeft een groot aantal waterschappen, de Unie van Waterschappen en STOWA zich aangesloten bij Winnovatie. Ook drinkwaterbedrijven tonen interesse. 

Ter Veld ea