secundair logo knw 1

Als kind had Neelke Doorn al een fascinatie voor techniek en water. Maar ze ontdekte gauw dat ingenieurswerk meer is dan rekenen. Inmiddels is ze hoogleraar Waterethiek aan de TU Delft. ‘Achter de grote wateropgaven gaan allerlei ethische kwesties schuil.’


Tekst Dorine van Kesteren


Is het wel verantwoord om koffie te drinken, als de productie van één kopje 140 liter water kost? Moeten we harde waterkeringen bouwen als dat niet goed is voor de waterkwaliteit? Mogen drinkwaterbedrijven en agrariërs het eindige grondwater als oneindige bron blijven gebruiken? Met dit soort kwesties houdt hoogleraar Neelke Doorn zich bezig. “De wateruitdagingen van vandaag roepen allerlei dringende vragen op. Die zijn niet alleen van technische, maar ook van ethische aard”, zegt ze. “Ethiek gaat over waarden. Denk in het waterdomein onder meer aan veiligheid, gezondheid, ecologie en de beschikbaarheid van water in de toekomst. In beleidsbeslissingen en technische oplossingen moeten vaak keuzes worden gemaakt tussen verschillende waarden. Hetzelfde geldt voor de modellen die wetenschappers opstellen. Neem je bijvoorbeeld in een overstromingsmodel de schade aan de natuur mee of kijk je alleen naar mensenlevens?"