secundair logo knw 1

In 2017 sloegen de drinkwaterbedrijven alarm over nitraat in grondwater. De concentraties in het grondwater waren te hoog, de drinkwaterproductie liep gevaar. De noodkreet leidde tot de afspraak tussen provincies, land- en tuinbouworganisatie LTO, Vewin en de ministeries van LNV en I&W om met verhoogde inzet de nitraatuitspoeling terug te dringen. We zijn twee jaar verder en de gehaltes zijn nog steeds zorgelijk. Sterker, ze nemen hier en daar op zandgronden weer toe. Tot boven de Europese norm van 50 mg/l. Oorzaak: de droogte.

door Bert Westenbrink

Gewassen nemen door de droogte meststoffen minder goed op, waardoor de uitspoeling weer toeneemt. In Brabant doen provincie, LTO en Brabant Water nu een ultieme poging om het tij te keren: ze zetten in op maatwerk. Op bedrijfsniveau gaan specialisten boeren adviseren. Manager Zwier van der Vegte van melkveeproefboerderij De Marke (WUR) in de Achterhoek zegt dat bodemverbetering de sleutel is. "Dat is de enige oplossing en daarin vinden waterpartijen en boeren elkaar." 

Een tweeluik over de Brabantse aanpak en verhoogde nitraatconcentraties op zandgrondbedrijven in het project Koeien & Kansen.