0
0
0
s2sdefault

Voor het derde jaar op rij waren voorjaar en zomer ook in Duitsland droog. Om de problemen het hoofd te kunnen bieden, kondigde Svenja Schulze, de Duitse minister voor Milieu, een nationale waterstrategie aan. Dat ligt gevoelig, het Duitse waterbeheer is lokaal georganiseerd.

Door Kees Jan van Kesteren

De waterstrategie zal komend voorjaar gepresenteerd worden. Het voorbereidende werk is de afgelopen twee jaar gedaan via een nationale waterdialoog. Daaraan namen in totaal meer dan 200 wetenschappers, waterbeheerders, milieubeschermers en vertegenwoordigers van industrie en landbouw deel. Begin oktober presenteerde deze Wasserdialog haar afsluitende rapport. 

In het rapport worden 16 kernboodschappen geformuleerd. Deze variƫren van het vinden van een aanpak, die zowel de waterkwaliteit als de ecologische toestand van het omliggende landschap verbetert, tot het vergroten van het waterbewustzijn. De meest concrete aanbeveling is dat de drinkwatervoorziening altijd prioriteit moet hebben in een verdringingsreeks.