secundair logo knw 1

Het verwijderen van organische microverontreinigingen op rioolwaterzuiveringen een stevige stimulans geven. Dat is de bedoeling van een innovatieprogramma dat ten einde loopt en een versnellingsprogramma dat op stoom raakt. Programmamanagers Cora Uijterlinde en Maarten Nederlof lichten de voortgang en al behaalde resultaten toe. “Het leggen van de integrale puzzel wordt nog een uitdaging voor de waterschappen. Er zullen keuzes moeten worden gemaakt.”


door Hans Klip


Allereerst, om welke stoffen gaat het? Voor een groot deel om medicijnresten, zegt Cora Uijterlinde. “We kiezen echter bewust voor de term microverontreinigingen omdat wij met de zuiveringstechnieken ook allerlei andere stoffen uit afvalwater willen verwijderen, zoals bestrijdingsmiddelen. Het doel is dat de biologische kwaliteit van het effluent en het oppervlaktewater verbetert.” 

Maarten Nederlof voegt het woordje ‘organisch’ toe. “We bouwen de zuiveringen voor organische microverontreinigingen en niet voor anorganische als microplastics en zware metalen. Want daarvoor zijn heel andere technieken nodig.”