secundair logo knw 1

De watervraag stijgt, maar de drinkwaterbronnen staan van meerdere kanten onder druk. Als Nederland niet snel maatregelen neemt, dan kunnen de drinkwaterbedrijven niet meer voldoen aan hun leveringsplicht. Vewin, de vereniging van waterbedrijven in Nederland, slaat alarm. Voorzitter Peter van der Velden licht toe.

door Dorine van Kesteren

Normaal zijn de drinkwaterbedrijven niet zo roeptoeterig. Ze zien zichzelf als stille kracht, verbonden aan de overheid, constructief meedenkend op de achtergrond. Maar nu hadden ze echt het gevoel dat ze aan de bel moesten trekken. Daarom deed Vewin-voorzitter Peter van Velden eind september een rondje langs kranten en televisie om te vertellen dat er binnen enkele jaren een tekort aan drinkwater dreigt. En dat er nú iets moet gebeuren. “Het aantal reacties was overweldigend. Iemand zei tegen mij: die waterbom is wel aangekomen”, zegt Van der Velden.

Kernboodschap is dat het niet vanzelfsprekend is dat er water uit de kraan komt. Vraag en aanbod sluiten namelijk niet meer op elkaar aan. De vraag naar drinkwater is de afgelopen tien jaar flink gestegen, en zal naar verwachting alleen maar verder toenemen. Dat komt doordat de bevolking de komende twintig jaar met anderhalf miljoen mensen groeit, de economie groeit en er honderdduizenden nieuwbouwwoningen bijkomen. Tegelijk staan de bronnen van het drinkwater onder druk. Droogte en verzilting knabbelen aan de kwantiteit; vervuiling verslechtert de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater.