0
0
0
s2sdefault

Neerslag vasthouden op de Sallandse Heuvelrug? Met het team van De Eeuwige Bron bedacht Lodewijk van Nieuwenhuijze een grootschalig netwerk van landschappelijke wadi’s. Eerder stond hij aan de wieg van Plan Ooievaar, het concept waarvan de ontwerpprincipes terug te vinden zijn in het programma Ruimte voor de Rivier. Met beide concepten won Van Nieuwenhuijze de EO Wijersprijs, illustratief voor de impact van zijn denkbeelden op het waterbeheer.

Tekst Dorine van Kesteren | Beeld De Eeuwige Bron

Lodewijk van Nieuwenhuize tekst De Sallandse Heuvelrug is voor de waterhuishouding voor een groot deel afhankelijk van de neerslag. Doodzonde dus dat ieder jaar een derde van dit water via de IJssel naar de zee verdwijnt. Een belangrijke vraag in tijden van toenemende droogte is dan ook hoe dit water beter kan worden vastgehouden. “Vitens, dat actief is in dit gebied, gaf een aantal jaar geleden de concrete aanzet om hierover na te denken. Het drinkwaterbedrijf wilde toe naar een duurzame winningsstrategie voor de lange termijn. Belangrijke voorwaarde was dat het grondwater zo schoon is, dat er geen nazuivering meer hoeft plaats te vinden. Vitens haalt hier namelijk al zijn drinkwater uit grondwater”, zegt Van Nieuwenhuijze.

Van Nieuwenhuijze, zijn collega’s van H+N+S Landschapsarchitecten en de specialisten van Vitens en bureau Ruimtevolk bogen zich, kortom, over een concept waarbij de run off van neerslag én de emissie van meststoffen worden teruggebracht naar nul. “We hebben gezocht naar een vorm van positieve interactie tussen drinkwaterwinning en de partijen op het maaiveld, naar een wederzijds belang bij voldoende en schoon grondwater.”