secundair logo knw 1

Aan ambities geen gebrek bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Ruim 1.100 kilometer waterkering en meer dan 200 waterkerende kunstwerken gaan op de schop. Tientallen projecten staan op stapel. Wat kunnen we de komende tijd verwachten?

Tekst Charlotte Leenaers | Beeld HWBP

De lat ligt hoog. In 2050 moeten alle primaire waterkeringen in Nederland voldoen aan de nieuwe normering voor de waterveiligheid. Om dat voor elkaar te krijgen, trekken Rijkswaterstaat en alle 21 waterschappen samen op in de zogeheten HWBP-alliantie. Het totale programma gaat Nederland 7,4 miljard euro kosten.

Deze kosten worden fiftyfifty verdeeld tussen het Rijk enerzijds en de waterschappen anderzijds. De afgelopen jaren heeft het programmabureau van het HWBP een innovatief dijkversterkingsprogramma opgesteld en zijn de onderlinge afspraken vastgelegd. Op 1 juni zijn Erik Wagenaar en Eric Withaar aangetreden als nieuwe directie. Deze wisseling van de wacht markeert de overgang van de opstartfase naar de uitvoeringsfase.