secundair logo knw 1

Waternet presenteert zich graag als het enige ‘waterbedrijf’ in Nederland dat de hele watercyclus omvat. Van drinkwater maken tot afvalwater zuiveren. Alle watertaken onder één paraplu zou synergie opleveren. Maar het levert óók veel complexiteit op, zo bleek in de afgelopen jaren. Waternet ligt onder ‘intensive care’ van toezichthouder ILT en de opdrachtgevers gemeente Amsterdam en waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). 

Tekst Hans Oerlemans

Meest urgent is de cybersecurity en informatiebeveiliging. Sinds april 2021 staat Waternet onder verscherpt toezicht van de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT) die toeziet op de drinkwatervoorziening. Bestuurlijk en organisatorisch ontbreekt het aan grip op de cybersecurity. Met als gevolg risico’s voor de leveringszekerheid en kwaliteit van het drinkwater. Het verscherpt toezicht blijft van kracht tot aan de wettelijke zorg- en meldplicht wordt voldaan. Overigens vallen de drinkwatertaken buiten de zeggenschap van het waterschap.