0
0
0
s2sdefault

Ieder jaar komt er via het riool circa 190 ton aan medicijnresten in het oppervlaktewater. De komende twee jaar wordt een belangrijke stap gezet om daar iets aan te doen. Om de residuen beter uit het rioolwater te verwijderen, beginnen 11 waterschappen op 14 waterzuiveringen met full-scale demonstratieprojecten. "Samenwerking en kennisdeling creëren een enorme versnelling."

door Kees Jan van Kesteren

90 procent van de medicijnresten die in het water terecht komen, vindt zijn oorsprong bij mensen thuis. De rest komt uit ziekenhuizen. Via bijvoorbeeld ontlasting komen de resten in het riool en de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Meer dan een derde van de medicijnresten kan daar niet goed worden afgebroken. Het belandt in de beken, rivieren en meren van het land en heeft gevolgen voor de flora en fauna aldaar.

“Dit probleem kan niet door één partij worden opgelost”, zegt Marc de Rooy, al vanaf het begin (2016) trekker van de Ketenaanpak Medicijnresten uit Water en werkzaam voor het ministerie van Infrastructuur & Waterschap (IenW). De gezamenlijke programmatische aanpak is het idee achter de ketenaanpak. Deze is door het ministerie van IenW opgezet en brengt de watersector, de zorgsector en de farmaceutische sector samen om ze bij te laten dragen aan een oplossing. In totaal is er ruim 65 miljoen euro beschikbaar. De Rooy: “We richten ons daarbij niet op de schadelijke invloed van één bestandsdeel van de medicijnen, maar formuleren een aanpak voor de hele productgroep. Dat voorkomt enorm veel discussies en leidt tot snellere resultaten."