De afgelopen 30 jaar is hard gewerkt om drinkwaterproductie en natuur in evenwicht te brengen in de Middel- en Oostduinen op Goeree. Door herinrichting en zorgvuldig beheer wordt meer drinkwater geproduceerd dan voorheen én is het gebied zeer rijk aan planten en dieren. 

Door Nico van der Wel

Meer dan 40 jaar was Marten Annema beheerder van de waterleidingduinen op Goeree. Bij zijn afscheid brengt Evides Waterbedrijf een boek van zijn hand uit over ‘zijn’ Middel- en Oostduinen, Het Vroon ontrafeld. “In 1978, toen ik hier kwam, barstte het van de konijnen en van de weidevogels. Helaas zijn de meeste weidevogels verdwenen, maar de biodiversiteit aan planten is juist enorm toegenomen.”

De Middel- en Oostduinen, vlakbij Ouddorp, zijn ruim 200 hectare groot. Het rustig glooiende duinlandschap oogt niet spectaculair maar is een hoog aangeschreven Natura 2000-gebied. De productie van drinkwater begon hier in 1934 met de winning van duinwater uit open kanalen, zoals dat toen overal in duingebieden langs de Nederlandse kust gebeurde. Omdat de voorraad zoet water uitgeput raakte, begon men in de jaren 50 met de infiltratie van oppervlaktewater. Niet alleen Evides maar ook PWN, Waternet en Dunea produceren nog steeds op deze manier drinkwater.