secundair logo knw 1

In Amsterdam voeren drie consortiums op innovatieve wijze kadeherstel uit. Het eisenpakket van de gemeente: zorg voor verminderde overlast, een snellere uitvoering en lagere kosten dan conventionele methoden. Welke technieken worden er toegepast? “De machine schroeft buispalen dwars door de oude kademuur heen.”


door Rens Nijholt


Amsterdam staat voor een immense kademuurvervangingsopgave. Veel kades zijn ouder dan 100 jaar en in de loop der jaren door (vaar)verkeer zwaarbelast. Uit inspecties bleek het areaal kademuren van de gemeente - zo’n 600 kilometer - matig, slecht of zeer slecht. In 2020 stortte zelfs een deel van de Grimburgwal in. Ook ontstonden er zinkgaten in het wegdek tijdens de inspecties. De inspectie resulteerde in een groot herstel- en investeringsplan voor het achterstallige onderhoud aan bruggen en kademuren. Per jaar is 100 miljoen euro vrijgemaakt door het stadsbestuur. Ruim een derde van het areaal, zo’n 200 kilometer, krijgt voorrang.

De gemeente vond de kademuurvervanging volgens traditionele methoden te tijdrovend, te veel overlast veroorzaken en te kostbaar. Om aan de gestelde uitgangspunten te voldoen zijn nieuwe technieken nodig. In een aanbestedingsprocedure voor een innovatiepartnerschap selecteerde de gemeente drie consortiums om een innovatie te ontwikkelen en deze te bewijzen met een pilot van maximaal 200 meter op verschillende locaties in de hoofdstad. De drie partijen zijn G-kracht (Giken Europe B.V., Van Gelder Groep BV en Gebr. De Koning), Koningsgracht (Royal HaskoningDHV en BAM) en Kade2.020 (Sweco, Combinatie Midden Delfland, Oosterhof Holman en Strackee).